Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Dom studencki - uniwersalny habitat przy ulicy Szczęśliwickiej

Antoni Wiktor Chrząstowski-Wachtel

Abstract

The topic of the work is a project of a dormitory made in a modular system. The idea was born in connection with the growing needs of students and their active lifestyle. Based on the European solutions, I proposed a dormitory layout in response to the existing problems generated by the outdated architecture of student dormitories. The gallery structure of the dormitory allows for the creation of many open spaces for student integration. The modular system provides excellent acoustic conditions in the rooms and the possibility of rapid construction of the building. The dormitory is designed so that the common areas are not an obstacle for the users, but rather open up opportunities. Therefore, they are located on the ground floor, separated from the residential modules designed on the following floors. The building closes the inner courtyard with its volume, but opens it to sunlight. This allows for the design of multiple terraces for recreation, cascading down on each floor.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Antoni Wiktor Chrząstowski-Wachtel (WA) Antoni Wiktor Chrząstowski-Wachtel Wydział Architektury (WA)
Tytuł w języku polskim
Dom studencki - uniwersalny habitat przy ulicy Szczęśliwickiej
Promotor
Piotr Grodecki (WA/ZPAU) Piotr Grodecki Zakład Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego (WA/ZPAU)Wydział Architektury (WA)
Jednostka dyplomująca
Wydział Architektury (WA)
Jednostka prowadząca
Zakład Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego (WA/ZPAU)
Kierunek / specjalność studiów
, Architektura i Urbanistyka
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
04-07-2019
Data (rok) wydania
2019
Identyfikator wewnętrzny
AR-1814/L
Recenzenci
Anna Dybczyńska-Bułyszko (WA/ZPAU) Anna Dybczyńska-Bułyszko Zakład Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego (WA/ZPAU)Wydział Architektury (WA) Piotr Grodecki (WA/ZPAU) Piotr Grodecki Zakład Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego (WA/ZPAU)Wydział Architektury (WA)
Słowa kluczowe w języku polskim
Akademik, dom studencki, habitat, technologia modułowa, Unihouse, , moduł, dziedziniec, taras, uniwersytet, student, pokój, przestrzeń wspólna
Słowa kluczowe w języku angielskim
Dormitory, student dormitory, habitat, modular technology, Unihouse, , module, courtyard, terrace, university, student, room, common space
Streszczenie w języku polskim
Tematem pracy jest projekt akademika wykonanego w systemie modułowym. Pomysł narodził się w związku z rosnącymi potrzebami bytowymi studentów i ich aktywnym stylem życia. Wzorując się na rozwiązaniach europejskich zaproponowałem układ akademika będący odpowiedzią na istniejące problemy generowane przez przestarzałą architekturę domów studenckich oraz hotelarski charakter nowoczesnych, prywatnych akademików. Galeriowy układ akademika z dziedzińcem pozwala na stworzenie wielu otwartych przestrzeni do integracji studenckiej, a system modułowy zapewnia znakomite warunki akustyczne w pokojach i możliwość szybkiej budowy obiektu. Akademik zaprojektowany jest tak, by części wspólne nie były przeszkodą dla użytkowników, a raczej otwierały możliwości. Dlatego są one umiejscowione na parterze, w oddzieleniu od modułów mieszkalnych projektowanych na kolejnych piętrach. Budynek swoją kubaturą zamyka wewnętrzny dziedziniec, ale otwiera go na działalność promieni słonecznych. Pozwala to na zaprojektowanie wielu tarasów do rekreacji, schodzących kaskadowo na każdym piętrze.
Plik pracy
  • Plik: 1
    275678_inz_opis.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 33167

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT764a727e3108444aac5936ba71a48b7b/
URN
urn:pw-repo:WUT764a727e3108444aac5936ba71a48b7b

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony