Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of ditch strenghtening and embankment strenghtening on the engineered fragments of the road

Mateusz Tomczak

Abstract

The following document was prepared in order to collect and organize the most important information about modern systems of ditch and embankment strenghtening. It was also written to define the usability of those methods in various conditions. The problem is shown in practice where in the next part of this document there are calculations of ditch and embankment strenghtening on the engineered fragments of the road. The „Theory” part was written to cover many problems connected with slope strenghtening, starting with examples showing some of the mistakes made during the construction, describing different ways of ground inspections and finishing with a description of the modern methods of slope strenghtening including the adopted divisions and examples of use. The knowledge from various sources was used to show the whole range of issues covering the presented task. In the project part there are four chosen methods that are used to check how do they work in practice. They were tested under different ground contidions and also whether they work better while used in ditch or embankment strenghtening. The calculations show, that with use of four of the selected methods in order to strenghten slopes that doesn’t have any heavy load on the top, it’s more economical to use geosynthetics and nailing while when the slope is more loaded (with layers of the road and road traffic) it’s safer to use slurry walls and piles.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Tomczak (FCEMP) Mateusz Tomczak,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt wzmocnienia skarpy wykopu i skarpy nasypu na projektowanych odcinkach drogi
Supervisor
Stanisława Garwacka-Piórkowska (FCEMP/ICEn) Stanisława Garwacka-Piórkowska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Irena Cios (FCEMP/ICEn) Irena Cios,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Stanisława Garwacka-Piórkowska (FCEMP/ICEn) Stanisława Garwacka-Piórkowska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
zabezpieczenie, wykop, nasyp, skarpa, projekt, gwoździowanie, geotekstylia, ściana szczelinowa, palisada
Keywords in English
strenghtening, ditch, embankment, slope, project, nailing, geosynthetics, slurry wall, piles
Abstract in Polish
Poniższa praca została przygotowana w celu zebrania i uporządkowania najważniejszych informacji dotyczących nowoczesnych metod zabezpieczania wykopów i nasypów oraz określenia ich przydatności w zależności od zastosowania w różnych warunkach. W dalszej części założony problem został również zaprezentowany od strony praktycznej podczas wykonywania obliczeń dotyczących wzmocnienia skarpy zarówno wykopu jak i nasypu na odcinkach projektowanej drogi. W rozdziale „Teoria” poruszono cały zakres zagadnień związanych z projektowaniem zabezpieczenia wykopów oraz nasypów, od przykładów nieprawidłowo wykonanych konstrukcji, przez metody badań, aż po same wzmocnienia, uwzględniając przyjęte podziały oraz przykłady ich zastosowań. Postarano się o to, aby zebrać obecnie znaną wiedzę z wielu źródeł i zaprezentować cały przekrój problemów związanych z przedstawionym zadaniem. W części projektowej postawiono na wybranie czterech sposobów zabezpieczenia skarp oraz weryfikacji ich zastosowania w praktyce. Sprawdzono jak będą się zachowywały w różnych warunkach gruntowych oraz w zależności od tego czy będą służyć jako zabezpieczenie skarpy wykopu czy nasypu. Jak wynika z wykonanych w dalszej części pracy obliczeń w przypadku mniej obciążonych w górnej części skarp bardziej ekonomicznym rozwiązaniem spośród 4 badanych sposobów jest gwoździowanie oraz zabezpieczenie geotekstyliami. Przy większym nacisku wywołanym przez warstwy drogi oraz ruch pojazdów bardziej bezpiecznym rozwiązaniem okazują się ściana szczelinowa oraz palisada.
File
  • File: 1
    253774_Projekt_wzmocnienia_skarpy_wykopu_i_nasypu_na_projektowanych_odcinkach_drogi.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11519

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7639285279fa41e8968db3c5d2b9364a/
URN
urn:pw-repo:WUT7639285279fa41e8968db3c5d2b9364a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page