Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Opracowanie mapy turystycznej okolic Warki

Joanna Sobierajska

Abstract

Celem, pracy było opracowanie mapy turystycznej okolic Warki. Mapa miała służyć turystom i okolicznym mieszkańcom jako źródło informacji o atrakcjach turystycznych w regionie. W pierwszej części pracy opisany został opracowywany obszar, zamieszczone w niej zostały informacje o położeniu geograficzny, środowisku przyrodniczym, historii oraz atrakcjach turystycznych. Następnie zamieszczono charakterystykę mapy turystycznej. Kolejne rozdziały zawierają informacje dotyczące wykorzystanego oprogramowania oraz danych źródłowych. Dalszy rozdział poświęcony został na omówienie koncepcji projektu. Opisano w nim przeznaczenie wykonywanej mapy, treść podkładową i tematyczną, która zostanie na niej umieszczona oraz przyjętą skalę i układ współrzędnych. W następnej części zawarty jest opis poszczególnych etapów realizacji projektu. Opisane zostały selekcja danych, aktualizacja danych, pozyskiwanie danych poprzez wektoryzację oraz tworzenie sygnatur. W ostatnim rozdziale opisany został proces przygotowywania mapy do druku. Ostateczna wersja mapy została zapisana w pliku PDF, który następnie został wykorzystany do wydrukowania arkusza. Mapa w wersji papierowej została dołączona do pracy.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Joanna Sobierajska (FGC) Joanna Sobierajska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Paweł J. Kowalski (FGC/DC) Paweł J. Kowalski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cartography (FGC/DC)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Dariusz Gotlib (FGC/DC) Dariusz Gotlib,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Paweł J. Kowalski (FGC/DC) Paweł J. Kowalski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
mapa turystyczna, Warka, kartografia, turystyka
File
  • File: 1
    sobierajska_joanna_praca_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5367

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT762a7ddc64384d7b95ce2bf616310ff9/
URN
urn:pw-repo:WUT762a7ddc64384d7b95ce2bf616310ff9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page