Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of covering stands on the football stadium

Kamil Niemirski

Abstract

The subject of this work is a steel construction of covering stands on the football stadium. The first part of the work contains technical specification of the building that includes information of fixing cross-sections of structural elements together with their protection and execution. Second part contains static and strength calculations that are compatible with eurocodes. Stadium is located in Gdansk and has dimensions 205x105m. The steel construction itself covers tribune on the whole stadium. The stadium is situated in the II zone of snow and wind loading. Wind loading has been collected as for carports with gable roof. The temperature loading was included. The roof covering has been made with polycarbonate twin walls that are connected with purlins made of rectangular pipes and span up to 8m. The base of steel construction is a 36m long girder made of circular hollow sections which joints are welded. Distance between braces amounts, 2,80 m. Girders has been spaced out in distances of 8 m. Trusses rest on two supports made of circular pipes that combines on reinforced concrete pillar. The outside part of construction is held by stays made of circular pipes. As well as for a grider as for outside reinforced concrete support there are two steel stays that combines to each of them. To provide stability there were used bracing systems that are located on circuit od the stadium and some areas between main griders. Additionally there were used vertical braces that are reaching bottom chord. The whole model of a construction was made in Autodesk Robot Structural Analysis as three-dimensional construction. Because of large extension of the truss and economy of construction in order to satisfy serviceability limit state there was used a reversed deflection Ultimate limit states were calculated for each element considering cases with maximum internal forces and most disadvantageous cases. In the calculation of joints there were included mostly strained joinst of the truss including the connection with supporting bars and stays. Additionally the connections of bases with reinforced concrete supports were also calculated. In the attachment there are technical and architectural drawings.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Niemirski (FCE) Kamil Niemirski,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt przekrycia trybun stadionu piłkarskiego
Supervisor
Stanisław Jan Wierzbicki (FCE/ICE) Stanisław Jan Wierzbicki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4398
Reviewers
Mirosław Siennicki (FCE/ICE) Mirosław Siennicki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Stanisław Jan Wierzbicki (FCE/ICE) Stanisław Jan Wierzbicki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
Stadion, przekrycie, trybuny, stalowe rury okrągłe
Keywords in English
Stadium, covering, tribune, steel pipes
Abstract in Polish
Tematem pracy jest konstrukcja stalowa przekrycia trybun stadionu piłkarskiego. Pierwsza część pracy zawiera opis techniczny obiektu gdzie są informacje na temat wymiarowanych elementów wraz z ich zabezpieczeniem i wykonaniem. Druga część zawiera obliczenia statyczne zgodne z eurokodami. Stadion mieści się w Gdańsku. Wymiary obiektu wynoszą 205x105m, a sama konstrukcja przekrycia obejmuje trybuny na całym obwodzie. Przez swoją lokalizację, stadion został zakwalifikowany do II strefy obciążenia śniegiem oraz wiatrem. Obciążenie wiatrem zostało zebrane jak dla wiat o dwóch spadkach. Uwzględniono także obciążenie temperaturą. Poszycie dachu zostało wykonane w systemie poliwęglanowych płyt komorowych, które są połączone z płatwiami z kształtowników zamkniętych o przekroju prostokątnym i rozpiętości do 8m. Podstawą konstrukcji jest dźwigar kratowy o rozpiętości 36m wykonany z rur walcowanych na gorąco, w którym połączenia zostały zaprojektowane jako spawane. Odlęgłości pomiędzy węzłami skratowania wynoszą średnio 2,80 m. Dźwigary zostały rozstawione w odległości 8 m. Kratownice opierają się przegubowo na dwóch podporach z rur okrągłych, które zbiegają się na żelbetowym słupie. Zewnętrzna część konstrukcji jest podtrzymywana przegubowo przez odciągi wykonane także z rur okrągłych. Zarówno do dźwigara jak i do zewnętrznej podpory żelbetowej dochodzą po dwa odciągi, które usztywniają jednocześnie całą konstrukcję. Do stężenia konstrukcji zastosowano systemowe cięgna. Dodatkowo zastosowano stężenia pionowe, które dochodzą do pasa dolnego kratownicy. Model konstrukcji został w całości wykonany w programie Autodesk Robot Structural Analysis jako konstrukcja przestrzenna. Ze względu na duży wysięg dźwigara oraz ekonomiczność konstrukcji w celu spełnienia stanu granicznego użytkowalności zastosowano odwrotną strzałkę ugięcia. Stan graniczny nośności został obliczony dla każdego elementu uwzględniając przypadki z maksymalnymi siłami wewnętrznymi oraz najmniej korzystne. W obliczeniu połączeń uwzględniono najbardziej wytężone węzły kratownic, w tym połączenia dźwigara z podporami prętowym oraz odciągami. Dodatkowo obliczono połączenia podpór i odciągów z podporami żelbetowymi. W załączniku zamieszczono rysunki konstrukcyjne oraz rysunki architektoniczne przekrycia.
File
  • File: 1
    Praca inż - Niemirski Kamil - 251942.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9518

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT76291a0b0ac1402d8db23c81ca658d7b/
URN
urn:pw-repo:WUT76291a0b0ac1402d8db23c81ca658d7b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page