Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of a heat exchanger for heating raw sugar beet juice from temperature 25°C to 40°C with water at temperature of 80°C

Rafał Jakubowski

Abstract

The study presents basic information about what heat exchange is and also about its types. The work describes how heat exchangers works, explains how they are built, including the most popular construction solutions. The main goal of this thesis is to design a heat exchanger for heating raw sugar beet juice. The project is based on information included in science literature and it starts from collecting data about media which fills up the device. The next stage is to execute heat, hydraulic and construction calculations. Computations are performed with spreadsheet program, so it is possible to investigate, step-by-step the process of calculations. Last but one stage of the work is to check assumed geometrical parameters by executing strength calculations. The final stage of the work is to create an initial documentation of designed heat exchanger.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Rafał Jakubowski (FCEMP) Rafał Jakubowski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt wymiennika ciepła podgrzewającego surowy sok buraczany od 25ºC do 40ºC za pomocą wody o temperaturze 80ºC
Supervisor
Mirosław Grabowski (FCEMP/IMEn) Mirosław Grabowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Mirosław Grabowski (FCEMP/IMEn) Mirosław Grabowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Krzysztof J. Wołosz (FCEMP/IMEn) Krzysztof J. Wołosz,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
wymiennik ciepła, sok buraczany, wymiana ciepła, cukrownia
Keywords in English
heat exchanger, beet juice, heat exchange, sugar refinery
Abstract in Polish
W opracowaniu przedstawiono podstawowe informacje o tym czym jest wymiana ciepła i jakie występują jej rodzaje. W dalszym etapie opisano zasadę funkcjonowania wymienników ciepła. Następnie zobrazowano budowę tych aparatów wraz z najczęściej spotykanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi oraz elementami ich budowy. Głównym celem tej pracy jest zaprojektowanie wymiennika, służącego do podgrzewania surowego soku buraczanego. Projekt opiera się o dane zawarte w literaturze i rozpoczyna się o od zebrania informacji o mediach wypełniających aparat. Kolejnym etapem jest wykonanie obliczeń cieplnych, hydraulicznych oraz konstrukcyjnych. Obliczenia wykonane są za pomocą arkusza kalkulacyjnego więc można dokładnie prześledzić ich przebieg. Etapem kończącym prace jest sprawdzenie założonych parametrów geometrycznych aparatu poprzez wykonanie obliczeń wytrzymałościowych. Finalnym etapem jest sporządzenie wstępnej dokumentacji projektowanego wymiennika ciepła.
File
  • File: 1
    255310_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30061

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT76205e9c82fd4b50bd208c7b9005d50b/
URN
urn:pw-repo:WUT76205e9c82fd4b50bd208c7b9005d50b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page