Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Analiza i ocena rozwiązań optymalizacyjnych połączeń komunikacji kolejowej między wybranymi miastami w Polsce

Aneta Anna Lipińska

Abstract

The subject of this bachelor thesis is the analysis and evaluation of optimal railway connections, between two cities in Poland. The main point in this thesis is to find the best type of transport, basing on the literature, where many examples of using operational research can be found. Writing this thesis, the focus has been on the connection between Grodzisk Mazowiecki and Warsaw. These towns are not so far away from each other, because the distance between them is about 35 kilometers in a straight line. Even though it is not that far away, for some people it may be a big problem. Some of them have to travel this distance twice a day to get to work in Warsaw. The case that is considered is quite special, because on this way, passengers can use two different types of railway transport (Koleje Mazowieckie and Warszawska Kolej Dojazdowa). Those companies may look the same but their offers are a bit different. This diploma thesis has been divided into six chapters, and the first is the analysis of literature. The second chapter treats about the analysis and assessment of the current situation, where is described how transport between this cities looks and present companies that offer transport services. The third chapter is a questionnaire carried out on the people living in Warsaw or close to Warsaw, that shows how their daily communication looks like. In the fourth chapter, there has been presented an existing problem, and in the fifth chapter contains solution to this problem. The sixth chapter is designed to bound with making evaluation of the proposed solution.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Aneta Anna Lipińska (WZ) Aneta Anna Lipińska Wydział Zarządzania (WZ)
Tytuł w języku polskim
Analiza i ocena rozwiązań optymalizacyjnych połączeń komunikacji kolejowej między wybranymi miastami w Polsce
Promotor
Katarzyna Skroban (WZ/KIWZ) Katarzyna Skroban Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości (WZ/KIWZ)Wydział Zarządzania (WZ)
Jednostka dyplomująca
Wydział Zarządzania (WZ)
Jednostka prowadząca
Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości (WZ/KIWZ)
Kierunek / specjalność studiów
Zarządzanie
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
18-09-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Katarzyna Skroban (WZ/KIWZ) Katarzyna Skroban Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości (WZ/KIWZ)Wydział Zarządzania (WZ) Iwona Głażewska (WZ/KIWZ) Iwona Głażewska Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości (WZ/KIWZ)Wydział Zarządzania (WZ)
Słowa kluczowe w języku polskim
transport, aglomeracja warszawska, dojazdy
Słowa kluczowe w języku angielskim
transport, Warsaw agglomeration, commute
Streszczenie w języku polskim
Tematem tej pracy licencjackiej jest analiza i ocena rozwiązań optymalizacyjnych połączeń kolejowych, między wybranymi miejscowościami w Polsce. Celem pracy jest pomoc podróżnym w znalezieniu optymalnego środka transportu, wykorzystując zamieszczoną w pracy literaturę, w której znajduje się wiele rozwiązań z zakresu optymalizacji i badań operacyjnych. W pracy skupiona została uwaga na połączeniu między Grodziskiem Mazowieckim a Warszawą. Miejscowości te znajdują się niedaleko od siebie, ponieważ dzieląca je odległość to około 35 kilometrów w linii prostej. Biorąc pod uwagę wzajemne położenie tych miast, zajęłam się tematem codziennych dojazdów, jakie muszą pokonywać mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego, żeby dostać się do pracy w Warszawie. Transport między miastami oddalonymi od siebie kilkadziesiąt kilometrów nie jest niczym szczególnym w skali przejazdów pomiędzy dużymi miastami w Polsce, oddalonymi od siebie o kilkaset kilometrów, jednak przy konieczności pokonywania takiej trasy minimum dwa razy dziennie, nawet taka z pozoru mała odległość rośnie do dużego rozmiaru. Przypadek, rozpatrywany w pracy, jest dość szczególny, ponieważ na tym odcinku można skorzystać z oferty dwóch różnych przewoźników (Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa), które mimo tego, że mogą być konkurencyjne, są nastawione na zapewnienie innych rodzajów przejazdów. Niniejsza praca dyplomowa została podzielona na sześć rozdziałów, z których pierwszym jest analiza literatury należącej do zakresu pracy licencjackiej. Rozdział drugi to analiza i ocena stanu obecnego, w której opisany został transport pomiędzy badanymi miejscowościami oraz przedstawieni przewoźnicy oferujący usługi transportowe. Trzeci rozdział to badanie ankietowe, przeprowadzone na mieszkańcach Warszawy i okolic, analizujące jak wyglądają ich codzienne dojazdy. W rozdziale czwartym przedstawiony został problem, a w rozdziale piątym podjęto próbę rozwiązania tego problemu. Rozdział szósty jest poświęcony na analizę rozwiązania i jego ocenę.
Plik pracy
  Poproś o plik WCAG
  Pola lokalne
  Identyfikator pracy APD: 30844

  Jednolity identyfikator zasobu
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT75bf032a518348dc9b2c52280a2ddb91/
  URN
  urn:pw-repo:WUT75bf032a518348dc9b2c52280a2ddb91

  Potwierdzenie
  Czy jesteś pewien?
  Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
  Schowek