Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza opłacalności wykorzystania elektrowni wiatrowej małej mocy przy pokryciu obciążeń energetycznych wybranego budynku wielorodzinnego

Volha Shanchuk

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Volha Shanchuk (FPAE) Volha Shanchuk,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Supervisor
Dorota Chwieduk (FPAE/IHE) Dorota Chwieduk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
70
Internal identifier
MEL; PD-3523
Reviewers
Dorota Chwieduk (FPAE/IHE) Dorota Chwieduk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Adam Ruciński (FPAE/IHE) Adam Ruciński,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
elektrownia wiatrowa, opłacalność, on-grid, off-grid, analiza ekonomiczna, energia wiatru, zapotrzebowanie na energię elektryczną, inwestycji
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Tematem tej pracy inżynierskiej jest: Analiza opłacalnośći wykorzystania elektrowni wiatrowej małej mocy przy pokryciu obciążeń energetycznych wybranego budynku wielorodzinnego. W pierwszej częci opracowania przedstawiono sytuację na rynku energetycznym oraz pozycję energetyki wiatrowej na rynku odnawialnych źródeł energii. Przedstawiono podział na elektrowni wiatrowych w zależności od osi obrotu łopat wirnika oraz wielkości mocy zainstalowanej. W pracy również zostały opisane warunku techniczne oraz ekonomiczne określające efektywność wykorzystania energii wiatru. W drugiej części pracy określono zapotrzebowania na energię elektryczną dla wybranego budynku wielorodzinnego. Dla otrzymanych obcjążeń energetycznych została dobrana turbina wiatrowa, spełniająca wymagania dotyczące zaspokojenia zapotrzebowania na energię. Przedstawiono schematy pracy elektrowni wiatrowej oraz opisano możliwości ich zastosowania w praktyce. W ostatniej części pracy dokonano oceny ekonomicznej metod pracy elektrowni wiatrowej pod kątem ewentualnych zуsków i strat.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9367

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT75a2b640309640a08add276b81c6ffc9/
URN
urn:pw-repo:WUT75a2b640309640a08add276b81c6ffc9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page