Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie procesami rekrutacji kandydatów w Boyden Poland Sp. z o. o

Klaudia Natalia Kardynał

Abstract

The aim of this work was to create a prototype of a recruitment process management system. The main goal of this solution is to support the company's employees in their duties related to the management of recruitment data. The final result is the design of an IT system. The work consists of ten chapters. The first part of the paper describes the justification for the choice of the subject and the purpose of the work. Next, the focus was on the analysis of the problem area. Both the terms related to the IT system and the recruitment industry were described. The next chapter analyses the organisation in which the system is to be implemented. The characteristics of work, industry, environment and business processes are presented. Then the focus was on system modelling. Preliminary assumptions were determined, the system design, specification of system functions, as well as process diagrams and user activity diagrams were presented. Then prototypes of system interfaces were designed. At the end, the implementation project and economic analysis of the system were presented. The last chapter presents a summary and conclusions resulting from this project.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Klaudia Natalia Kardynał (WZ) Klaudia Natalia Kardynał Wydział Zarządzania (WZ)
Tytuł w języku polskim
Projekt systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie procesami rekrutacji kandydatów w Boyden Poland Sp. z o. o
Promotor
Michał Krawczyński (WZ) Michał Krawczyński Wydział Zarządzania (WZ)
Jednostka dyplomująca
Wydział Zarządzania (WZ)
Jednostka prowadząca
Wydział Zarządzania (WZ)
Kierunek / specjalność studiów
, Inżynieria Zarządzania
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
06-05-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Agnieszka Skala (WZ/KSWZ) Agnieszka Skala Katedra Systemów Zarządzania (WZ/KSWZ)Wydział Zarządzania (WZ) Michał Krawczyński (WZ) Michał Krawczyński Wydział Zarządzania (WZ)
Słowa kluczowe w języku polskim
HR, rekrutacja, executive search, zarządzanie zasobami ludzkimi, system informatyczny, baza danych, zarządzanie
Słowa kluczowe w języku angielskim
HR, recruitment, executive search, human resources management, IT system, database, management
Streszczenie w języku polskim
Celem niniejszej pracy było stworzenie prototypu systemu zarządzania procesami rekrutacyjnymi. Głównym założeniem tego rozwiązania jest wspomaganie pracowników firmy w ich obowiązkach związanych z zarządzaniem danymi dotyczącymi rekrutacji. Wynikiem końcowym jest zaprojektowanie systemu informatycznego. Praca składa się z dziesięciu rozdziałów. Pierwsza część pracy opisuje uzasadnienie wyboru tematu oraz cel pracy. Następnie skupiono się na analizie dziedziny problemu. Opisano zarówno pojęcia związane z systemem informatycznym, a także branżą rekrutacji. W kolejnym rozdziale dokonano analizy organizacji, w której wdrożony ma zostać projektowany system. Przedstawiono charakterystykę pracy, branżę, środowisko oraz procesy biznesowe. Następnie skupiono się na modelowaniu systemu. Określono wstępne założenia, przedstawiono projekt systemu, również specyfikację funkcji systemu, a także schematy procesów i diagramy aktywności użytkowników. Następnie zaprojektowano prototypy interfejsów systemu. Na końcu przedstawiono projekt wdrożenia oraz analizę ekonomiczną systemu. W ostatnim rozdziale przedstawiono podsumowanie i wnioski wynikające z niniejszej projektu.
Plik pracy
  • Plik: 1
    praca_pI_WZ_Kardynal_Klaudia_270409.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 21931

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT757cf38b56f24f2595f2c9b1f50e237c/
URN
urn:pw-repo:WUT757cf38b56f24f2595f2c9b1f50e237c

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony