Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of an IT system supporting the management of candidate recruitment processes in Boyden Poland Sp. z o. o

Klaudia Natalia Kardynał

Abstract

The aim of this work was to create a prototype of a recruitment process management system. The main goal of this solution is to support the company's employees in their duties related to the management of recruitment data. The final result is the design of an IT system. The work consists of ten chapters. The first part of the paper describes the justification for the choice of the subject and the purpose of the work. Next, the focus was on the analysis of the problem area. Both the terms related to the IT system and the recruitment industry were described. The next chapter analyses the organisation in which the system is to be implemented. The characteristics of work, industry, environment and business processes are presented. Then the focus was on system modelling. Preliminary assumptions were determined, the system design, specification of system functions, as well as process diagrams and user activity diagrams were presented. Then prototypes of system interfaces were designed. At the end, the implementation project and economic analysis of the system were presented. The last chapter presents a summary and conclusions resulting from this project.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Klaudia Natalia Kardynał (FoM) Klaudia Natalia Kardynał,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie procesami rekrutacji kandydatów w Boyden Poland Sp. z o. o
Supervisor
Michał Krawczyński (FoM) Michał Krawczyński,, Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Faculty of Management (FoM)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Agnieszka Skala (FoM/CMS) Agnieszka Skala,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM) Michał Krawczyński (FoM) Michał Krawczyński,, Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
HR, rekrutacja, executive search, zarządzanie zasobami ludzkimi, system informatyczny, baza danych, zarządzanie
Keywords in English
HR, recruitment, executive search, human resources management, IT system, database, management
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było stworzenie prototypu systemu zarządzania procesami rekrutacyjnymi. Głównym założeniem tego rozwiązania jest wspomaganie pracowników firmy w ich obowiązkach związanych z zarządzaniem danymi dotyczącymi rekrutacji. Wynikiem końcowym jest zaprojektowanie systemu informatycznego. Praca składa się z dziesięciu rozdziałów. Pierwsza część pracy opisuje uzasadnienie wyboru tematu oraz cel pracy. Następnie skupiono się na analizie dziedziny problemu. Opisano zarówno pojęcia związane z systemem informatycznym, a także branżą rekrutacji. W kolejnym rozdziale dokonano analizy organizacji, w której wdrożony ma zostać projektowany system. Przedstawiono charakterystykę pracy, branżę, środowisko oraz procesy biznesowe. Następnie skupiono się na modelowaniu systemu. Określono wstępne założenia, przedstawiono projekt systemu, również specyfikację funkcji systemu, a także schematy procesów i diagramy aktywności użytkowników. Następnie zaprojektowano prototypy interfejsów systemu. Na końcu przedstawiono projekt wdrożenia oraz analizę ekonomiczną systemu. W ostatnim rozdziale przedstawiono podsumowanie i wnioski wynikające z niniejszej projektu.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Kardynal_Klaudia_270409.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 21931

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT757cf38b56f24f2595f2c9b1f50e237c/
URN
urn:pw-repo:WUT757cf38b56f24f2595f2c9b1f50e237c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page