Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Ocena stopnia zanieczyszczeń wód powierzchniowych substancjami mineralnymi na podstawie badania stężenia wybranych litowców (na przykładzie rzeki Utraty)

Maciej Bator, Remigiusz Bekasiak

Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Bator (FEE) Maciej Bator,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Remigiusz Bekasiak (FEE) Remigiusz Bekasiak,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Andrzej Kulig (FEE/CEP) Andrzej Kulig,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)
Study subject / specialization
, Ochrona i Kształtowanie Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2007
Pages
115
Reviewers
Andrzej Kulig (FEE/CEP) Andrzej Kulig,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
zanieczyszczenia wód powierzchniowych,litowce
Keywords in English
surface water pollution,alkali metals

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7573538a00044ce995f91fcd7caad996/
URN
urn:pw-repo:WUT7573538a00044ce995f91fcd7caad996

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page