Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Examination of selected vibration parameters in car vehicles including various extractions

Sebastian Pogorzelski

Abstract

The presented work concerns the analysis of vibrations generated by kinematic extortion, which may rise in the conditions of exploitation car vehicle. Their implementation on special research stands allowed to get selected vibration parameters having a influence on the vehicle and human structure but also to draw the right conclusions, to which we will be able to manipulate the suspension systems and able to look at the task like the future constructor. The part of research was preceded by the analysis of problem. It was be told here about the influence of vibrations and resonance frequencies that have both of driver and the vehicle driven by that driver. It will be included an information about vibration extortions, vibroisolation systems, vibroacoustic energy sources and vibration intruders. In the next stage it was presented methods of vibrations tests at Boge and Eusame positions, which are located at the Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering Warsaw University of Technology and a description of experimental test on a selected vehicle with its description. In the final stage will be the analysis of the obtained results of experimental research in the form of graphs ant the comparison of results. This experiments can be particularly important from the point of view of designing and constructing vehicles, including their suspensions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Sebastian Pogorzelski (FT) Sebastian Pogorzelski,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Badanie wybranych parametrów drgań w pojazdach samochodowych z uwzględnieniem różnych wymuszeń
Supervisor
Andrzej Gągorowski (FT/DCFTE) Andrzej Gągorowski,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Andrzej Gągorowski (FT/DCFTE) Andrzej Gągorowski,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT) Rafał Melnik (FT/DCFTE) Rafał Melnik,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Częstotliwość rezonansowa, układ wibroizolacyjny, wzbudnik drgań, metoda Boge, metoda Eusama
Keywords in English
Resonant frequency, vibroisolation system, vibration inductor, Boge method, Eusame method
Abstract in Polish
Przedstawiona praca dotyczy analizy drgań generowanych przez wymuszenia kinematyczne, jakie mogą powstać w warunkach eksploatacji pojazdu samochodowego. Ich realizacja na specjalnych stanowiskach badawczych pozwoliła uzyskać wybrane parametry drgań mających istotny wpływ zarówno na konstrukcję pojazdu jak i człowieka, ale również wyciągnięcie odpowiednich wniosków, dzięki którym będziemy mogli manipulować układami zawieszenia i spojrzeć na zadanie pod kątem przyszłego konstruktora. Część badawczą poprzedzono analizą zagadnienia. Mowa tutaj między innymi o wpływie drgań i częstotliwości rezonansowych oddziałujących zarówno na kierowcę, jak i na pojazd prowadzony przez tego kierowcę. Zawarto również informację o wymuszeniach drgań, układach wibroizolacyjnych, źródłach energii wibroakustycznej i wzbudnikach drgań. W dalszym etapie przedstawiane zostały metody badań drgań wymuszonych na stanowiskach Boge`a i Eusama, które znajdują się na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej oraz opis przeprowadzonych badań eksperymentalnych na wybranym pojeździe samochodowym wraz z jego opisem. Ostatnim etapem jest analiza otrzymanych wyników badań eksperymentalych w formie wykresów i porównanie wyników. Badania tego typu mogą być szczególnie istotne z punktu widzenia projektowania i konstruowania pojazdu, w tym ich zawieszeń.
File
  • File: 1
    Badanie_wybranych_parametrów_drgań_Sebastian_Pogorzelski_266914.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29500

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT755f80dfcc034f7ea31ffe7ad357514e/
URN
urn:pw-repo:WUT755f80dfcc034f7ea31ffe7ad357514e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page