Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Managing the charging of electric vehicles using auction including mobility

Michał Mokrogulski

Abstract

Managing the charging of electric vehicles is based on the aggregator unit, which represents the fleet of electric vehicles on the electricity market. It aggregates the preferences of individual electric vehicles so that they are significant on the market, and it purchases the electricity they need for them. In this work, an internet application has been created that enables making availability declarations and receiving charging plans for electric vehicles. The application enables integration, management and monitoring of the aggregation process by system administrators. The application has been made in open source technologies and its leading frameworks are Python, Django and Docker. The application enables users to integrate with the aggregation process and start planning the charging of electric vehicles.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Mokrogulski (FEIT/AK) Michał Mokrogulski,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Zarządzanie ładowaniem pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem aukcji uwzględniającej mobilność
Supervisor
Izabela Żółtowska (FEIT/AK) Izabela Żółtowska,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Tomasz Śliwiński (FEIT/AK) Tomasz Śliwiński,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Izabela Żółtowska (FEIT/AK) Izabela Żółtowska,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
inteligentne ładowanie pojazdów elektrycznych, agregator, aplikacja
Keywords in English
intelligent charging of electric vehicles, aggregator, application
Abstract in Polish
Zarządzanie ładowaniem pojazdów elektrycznych opiera się na jednostce agregatora, który reprezentuje flotę pojazdów elektrycznych na rynku elektroenergetycznym. Agreguje on preferencje pojedynczych samochód elektrycznych tak, aby były one znaczące na rynku, oraz zakupuje on potrzebną dla nich energię elektryczną. W niniejszej pracy stworzono aplikację internetową, która umożliwia składanie deklaracji dostępności i odbieranie planów ładowania przez pojazdy elektryczne. Aplikacja umożliwia zintegrowanie, zarządzanie i monitorowanie procesu agregującego przez administratorów systemu. Aplikacja została wykonana w technologiach z otwartymi źródłami a jej ​ zasadniczymi frameworki są Python, Django i Docker. Aplikacja umożliwia podmiotom działającym na rynku zintegrowanie się z procesem agregującym i rozpoczęcie planowania ładowań samochodów elektrycznych.
File
  • File: 1
    praca_dyplomowa_inzynierska_Michal_Mokrogulski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30226

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT74fed92b0faa4291915953d549c04d68/
URN
urn:pw-repo:WUT74fed92b0faa4291915953d549c04d68

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page