Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Map for design purpose in relations to technical and legal aspects contained in railway industry instructions

Jakub Maciej Kulasiewicz

Abstract

The introduction contains a general opinion on railways and its impact on the economy. What more, several facts have been noticed that affect rail investments big legal baggage. The first chapter concerns the map for design purposes in the "classic approach" and the basic map. It was described how it looks, how it is created and for what purpose. All this in-formation has been exchanged in a cumulative manner by collecting information from various sources, among others: - Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.). - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001r. Nr 38, poz. 455). - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572). 4 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 1995 r. poz. 133, § 3 – § 7). - Waldemar Izdebski, Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. „Analiza projektów nowych rozporządzeń w sprawie bazy danych ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej”. The second chapter concerns the map for design purposes in terms of industry - rail. All of its elements and works that should be performed during its creation were listed. The whole scheme of activities preceding the map preparation for design purposes for PKP purposes was also described. The sources used were: - Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ig-1. - D-19 Instrukcja o organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej - Uchwała Nr 8 Zarządu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Standardu technicznego „O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej” GK-1 In the third chapter, two standards were analyzed: - Standardy Opracowania Wniosku o Wydanie Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Linii Kolejowej lub Inwestycji Celu Publicznego - Standardy mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A By analyzing the above documents, we were able to learn exactly how to accept a map for design purposes for the resource, which begins with the setting of the destination and ends with the reception of the sampling frame. In addition, it was observed how to make the entire map graphically.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Maciej Kulasiewicz (FGC) Jakub Maciej Kulasiewicz,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Mapa do celów projektowych wobec technicznych i prawnych aspektów zawartych w kolejowych instrukcjach branżowych
Supervisor
Marek Woźniak (FGC/DEIS) Marek Woźniak,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-11-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sławomir Jastrzębski (FGC/DEIS) Sławomir Jastrzębski,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Marek Woźniak (FGC/DEIS) Marek Woźniak,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
Mapa do celów projektowych Mapa zasadnicza Ortofotomapy Osnowa Geodezyjna Kolejowa Osnowa Specjalna
Keywords in English
Map for design purpose Basic map Orthophotmaps Geodetic warp Special Railway Warp
Abstract in Polish
We wstępie zawarto ogólną opinię na temat kolei i jej wpływu na gospodarkę. Co więcej zauważono kilka faktów, które wpływają na to, że inwestycje kolejowe obarczone są dużym bagażem prawnym. Pierwszy rozdział dotyczy mapy do celów projektowych w „ujęciu klasycznym” oraz mapy zasadniczej. Opisano jak ona wygląda, jak się ją tworzy oraz w jakim celu. Wymieniono wszystkie te informacje w skumulowany sposób zbierając informacje z różnych źródeł m.in.: - Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.). - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001r. Nr 38, poz. 455). - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572). - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 1995 r. poz. 133, § 3 – § 7). - Waldemar Izdebski, Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. „Analiza projektów nowych rozporządzeń w sprawie bazy danych ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej”. Drugi rozdział dotyczy mapy do celów projektowych w ujęciu branżowym – kolejowym. Wymieniono wszystkie jej elementy oraz prace, które należy wykonać przy jej tworzeniu. Opisano również cały schemat działań poprzedzających samo wykonanie mapy do celów projektowych na cele PKP. Korzystano ze źródeł: - Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ig-1. - D-19 Instrukcja o organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej - Uchwała Nr 8 Zarządu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Standardu technicznego „O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej” GK-1 3 W trzecim rozdziale zanalizowano dwa standardy: - Standardy Opracowania Wniosku o Wydanie Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Linii Kolejowej lub Inwestycji Celu Publicznego - Standardy mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Dzięki analizie powyższych dokumentów mogliśmy poznać dokładnie drogę przyjęcia mapy do celów projektowych do zasobu, która zaczyna się od wyznaczenia celu, a kończy na przyjęciu operatu. Oprócz tego zaobserwowano jak pod względem graficznym wykonać całą mapę.
File
  • File: 1
    Praca_Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32656

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT74fb6efb37654a8886747ac9eb4a0564/
URN
urn:pw-repo:WUT74fb6efb37654a8886747ac9eb4a0564

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page