Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt magazynu wysokiego składowania

Artur Sztybur

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Artur Sztybur Artur Sztybur,, Undefined Affiliation
Supervisor
Marek Borkowski (FCEMP/ICEn) Marek Borkowski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-01-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
hala magazynowa, projekt
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa przedstawia metodykę projektowania konstrukcji hali magazynowej. W formie opisowej przedstawiono główne zagadnienia techniczne dotyczące budynków stalowych o dużej powierzchni. W części praktycznej przeprowadzono obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji hali dla przyjętych założeń architektonicznych i konstrukcyjno-materiałowych. Wynikiem pracy jest projekt wstępny magazynu wysokiego składowania. Magazyn został zaprojektowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i z uwzględnieniem aktualnych norm budowlanych.
File
  • File: 1
    Sztybur Artur p. inżynierska 421.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT74f7f56c5178415691eed3c84eae1e70/
URN
urn:pw-repo:WUT74f7f56c5178415691eed3c84eae1e70

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page