Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Bridges in a landscape of selected european countries

Ewa Hanna Gerus

Abstract

This document is an engineering dissertation which is a crowning of bachelor studies in Civil Engineering as field of study. The aim of this diploma thesis is to appraise how bridge objects fit into the surrounding in selected european countries. It includes the theoretical introduction, analysis of the issue and conclusions reached based on personal observations of real objects or those described in literature. Theoretical introduction includes a short historical background of bridge objects which covers the period from first prototypes to first bridges which were knowingly builded by man. Analysis of the issue contains two parts. First of them describes the method of adopted analysis whereas second one is an evaluation of the issue how bridge objects fit into the surrounding in five european countries: England, France, Norway, Switzerland and Italy. In total appraised 15 bridges. Analysis of each of them is preceded by short introduction which includes important information about history or technical parameters of bridges objects. The last part of this diploma thesis consists of the conclusions which were drown based of the analysis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Ewa Hanna Gerus (FCE) Ewa Hanna Gerus,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Mosty w krajobrazie w wybranych krajach europejskich
Supervisor
Grażyna Łagoda (FCE/IRB) Grażyna Łagoda,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-10-2016
Issue date (year)
2016
Pages
54
Internal identifier
DIL-3854
Reviewers
Grażyna Łagoda (FCE/IRB) Grażyna Łagoda,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Thakaa Al-Khafaji (FCE/IRB) Thakaa Al-Khafaji,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
most, krajobraz, kraje europejskie, estetyka, harmonia z otoczeniem
Keywords in English
bridge, landscape, european countries, aesthetic, harmony with the environment
Abstract in Polish
Dokument jest rozprawą dyplomową będącą uwieńczeniem studiów inżynierskich na kierunku Budownictwo. Celem pracy inżynierskiej jest ocena wkomponowania obiektów mostowych w krajobraz w wybranych krajach europejskich. Zawiera wstęp teoretyczny, analizę zagadnienia oraz wnioski wyciągnięte na podstawie obserwacji osobistej obiektów rzeczywistych lub opisanych w literaturze. Na wstęp teoretyczny składa się krótki rys historyczny rozwoju obiektów mostowych, który obejmuje okres od prototypów do pierwszych świadomie tworzonych przez człowieka mostów. Etap analizy składa się z dwóch części. Pierwsza mówi o sposobie przyjętej analizy mostów w krajobrazie, natomiast druga to ocena wkomponowania mostów w krajobraz w pięciu krajach europejskich: Anglii, Francji, Norwegii, Szwajcarii oraz Włoch. Łącznie dokonano oceny 15 mostów. Analizę każdego z nich poprzedzono krótkim wstępem, zawierającym istotne informacje, dotyczące historii bądź parametrów technicznych danych obiektów mostowych. Ostatnią część pracy stanowią wnioski wyciągnięte na podstawie analizy.
File
  • File: 1
    praca inż -Ewa Hanna Gerus- 251894.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT74c72c4d3294433a8ef185736967cdec/
URN
urn:pw-repo:WUT74c72c4d3294433a8ef185736967cdec

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page