Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Application to support platform grids pattern, which are part of steel stairs construction design

Piotr Krysiewicz

Abstract

The main goal of this project was to design and develop dedicated software to support creation of platform grids pattern. The results is a working application called AutoGrid. Described project is a result of cooperation between Warsaw University of Technology and Polimex – Mostostal Siedlce S.A. Mentioned company is a steel stairs and platform grids supplier. These elements are widely used by civil engineering. Market demands suppliers to provide finest quality, low price product. Company engineering spends plenty of time to design proper grid shape and composition, till the project is released for manufacturing. This repetitive work is always charged as one of company expenses. To simplify design process and cut engineering cost and time, company employees are using CAD software in every day work. Polimex – Mostostal Siedlce S.A. is in possession of AutoCAD software supplied by Autodesk. This is a good performance, well featured, easy to learn and relatively cheap CAD tool. But still not perfect to use when preforming as unusual tasks as platform grid development. Costomer need was to have a dedicated design tool, close to AutoCAD software. The library lets programmers create AutoCAD extensions. Complied code is compatible with AutoCAD software and can be executed directly from AutoCAD session. Autodesk recommends Microsoft Visual Studio 2005 as a most appropriate tool for ObjectARX programmers. This set of tools was used to build AutoCAD application. During implementation process, a new ObjectARX class was developed. This C++ class represents status and behavior of a platform grid object. The nice thing is, the new created grid objects grid are stored in AutoCAD database in the same way like natives are. Additional protection mechanism was implemented to avoid accidental design modifications by requisition or costumer engines. User is able to draw and modify single grids, define grid pattern, create summary blocks and an ACSII file used by manufacturing. User can invoke functions threw command line or toolbar which works in the same way as original AutoCAD interface. This bachelor degree describes platform grids design matter, goes to the details of tools and ObjectARX library configuration, gives examples of AutoCAD modules programing using ObjectARX, describes design and development process of AutoGrid applications and includes project summary and possible project evolution directions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Krysiewicz (FACME) Piotr Krysiewicz,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Budowa aplikacji wspomagającej proces projektowania pomostów wchodzących w skład konstrukcji schodów stalowych
Supervisor
Maciej Gil (FACME/IMDF) Maciej Gil,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jerzy Pokojski (FACME/IMDF) Jerzy Pokojski,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-01-2009
Issue date (year)
2009
Pages
50
Reviewers
Jerzy Osiński (FACME/IMDF) Jerzy Osiński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
projektowanie, pomosty, aplikacja, konstrukcja, schody stalowe
Abstract in Polish
Celem projektu było zaprojektowanie i wykonanie dedykowanego narzędzia wspomagającego tworzenie rozkładu kart podestowych. Wynikiem pracy jest aplikacja o nazwie AutoGrid. Opisany projekt jest rezultatem współpracy pomiędzy Politechniką Warszwską i firmą Polimex Mostostal Siedlce S.A. Wspomniane przedsiębiorstwo jest dostawcą stopni stalowych i kart podestowych. Rynek wymaga od dostawcy aby jego produkty były najwyższej jakości i w niskiej cenie. Inżynierowie firmy spędzają dużo czasu na opracowanie odpowiedniego kształtu i rozkładu kart podestowych. Ta powtarzająca się praca jest zaliczana do wydatków jakie ponosi firma w ramach swojej działalności. Aby uprościć proces projektowania oraz skrócić koszt i czas pracy inżynierów, pracownicy firmy używają oprogramowania CAD. Polonez Mostostal Siedlce S.A. posiada licencję na oprogramowanie AutoCAD dostarczone przez firmę Autodesk. Jest to wydajne, dobrze wyposażone, łatwe w nauce i relatywne tanie narzędzie typu CAD. Niestety nie sprawdza się przy tak nietypowym zadaniu jak projektowanie rozkładu kart podestowych. Klient potrzebował dedykowanego narzędzia zbliżonego do oprogramowania AutoCAD. Autodesk dostarcza obiektową bibliotekę dla języka C++ o nazwie ObjectARX. Biblioteka ta pozwala na tworzenie rozszerzeń i dodatków do programu AutoCAD. Kod wynikowy jest zgodny z programem AutoCAD i może być wykonywany bezpośrednio w sesji AutoCAD. Autodesk zaleca użycie Microsoft Visual Studio 2005 jako najbardziej odpowiedniego narzędzia dla programistów Object ARX. Właśnie ten zestaw narzędzi został użyty do zbudowania aplikacji AutoGrid. Podczas procesu implementacji, została zaprojektowana nowa klasa ObjectARX.. Jest to klasa w rozumieniu języka C++ reprezentująca stan i zachowanie obiektu typu karta podestowa. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że nowo stworzony obiekt typu krata jest przechowywany w bazie danych programu AutoCAD w ten sam sposób jak wszystkie obiekty natywne. Dodatkowo zaimplementowano mechanizm ochronny rysunku przed przypadkowymi modyfikacjami projektu przez osoby trzecie. Użytkownik ma możliwość rysowania i modyfikacji pojedynczych kart, definiowania ich rozmieszczenia, automatycznego tworzenia tabelki rysunkowej i generowania pliku ASCII używanego podczas procesu wytwarzania. Użytkownik może wywoływać funkcje poprzez wiersz poleceń lub pasek narzędzi, które działają w ten sam sposób jak oryginalny interfejs AutoCAD. Niniejsza praca dyplomowa opisuje zagadnienie konstrukcji kart podestowych, bardzo szczegółowo analizuje sposób konfiguracji narzędzi i biblioteki ObjectARX, podaje zasady pisania modułów dla programu AutoCAD w środowisku ObjectARX, opisuje proces tworzenia i gotową aplikację AutoGrid., zawiera podsumowanie projektu oraz możliwe kierunki rozwoju.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT74bf3ea753d4408890a19c49cc501743/
URN
urn:pw-repo:WUT74bf3ea753d4408890a19c49cc501743

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page