Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Właściwości betonu zawierajacego popiół lotny z węgla kamiennego pozyskany z bloków energetycznych elektrowni Kozienice o mocy 200MW i 500MW

Arleta Stępień

Abstract

Popiół lotny jako jeden z ubocznych produktów spalania węgla może pozytywnie wpływać na jakość betonu wykorzystywanego w budownictwie. W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości betonu (wytrzymałości, mrozoodporności, konsystencji i nasiąkliwości) z dodatkiem popiołu lotnego pochodzącego ze spalanie węgla kamiennego. Badania wykazały dodatni wpływ zastosowania popiołu lotnego na niektóre właściwości betonu zwykłego co może zwiększyć jego zakres stosowania przy niezmienionej zawartości cementu.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Arleta Stępień (FEE) Arleta Stępień,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Agnieszka Machowska (FEE/DHEH) Agnieszka Machowska,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Agnieszka Machowska (FEE/DHEH) Agnieszka Machowska,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Zbigniew Kledyński (FEE/DHEH) Zbigniew Kledyński,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
właściwości betonu, popiół lotny, beton zwykły, beton z dodatkiem
File
  • File: 1
    Praca inżynierska, Arleta Stępień.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12233

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7474f69026254b29945f6cfc4697a314/
URN
urn:pw-repo:WUT7474f69026254b29945f6cfc4697a314

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page