Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Test stand for measurement and recognition of upper limbs EMG signals, in order to initialize exoskeleton movement procedure

Aleksandra Zuzanna Teska

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Zuzanna Teska (FM) Aleksandra Zuzanna Teska,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Stanowisko do pomiarów i rozpoznawania sygnałów EMG z mięśni kończyny górnej, do inicjalizacji procedury poruszania się egzoszkieletu
Supervisor
Danuta Jasińska-Choromańska (FM/IMPh) Danuta Jasińska-Choromańska,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)
Study subject / specialization
, Inżynieria Biomedyczna (Biomedical Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Szymon Cygan (FM/IMBE) Szymon Cygan,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
-
File
  • File: 1
    pr_inż_Teska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9972

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT745c8c464e124675a208c4868faed2aa/
URN
urn:pw-repo:WUT745c8c464e124675a208c4868faed2aa

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page