Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Adjustment of a heating installation, together with an alteration of a heat source, after thermomodernization of a single-family building

Józefina Janiszewska

Abstract

The aim of this work is to define costs and effects of thermomodernization and its inluence on energy characteristics of a building. The theoretical part of this work describes specific thermomodernization actions, as well as development of requirements relating to heat transfer ratio, starting from 1957 until the latest requirements, that is WT 2021. The work also includes a discussion on a problem of fuel poverty and the issue of air pollution by PM 10 and PM 2,5 dust, occurring in Poland. The practical part includes a project of replacement of a current heating installation in a single-family building at Municypalna street in Warsaw, as well as a description of its thermomodernization in order to adjust the building to WT 2021 requirements. The scope of thermomodernization actions included: warming of external walls and roof, replacement of windows and external doors. Another proposal was to replace a gas boiler with a heat pomp air-water. Calculations are made with the use of SANKOM Audytor Edu OZC 6.8 Pro and Audytor SET 7.1 software. The final part of the work includes total costs of thermomodernization, details of an energy certificate of the building, as well as conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Józefina Janiszewska (FEE) Józefina Janiszewska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Dostosowanie instalacji ogrzewania wraz ze zmianą źródła ciepła po termomodernizacji budynku jednorodzinnego
Supervisor
Paweł Kędzierski (FEE/DHV) Paweł Kędzierski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Paweł Kędzierski (FEE/DHV) Paweł Kędzierski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Michał Strzeszewski (FEE/DHV) Michał Strzeszewski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
termomodernizacja, charakterystyka energetyczna, pompa ciepła powietrze- woda
Keywords in English
thermomodernization, energy characteristics, heat pump air/water
Abstract in Polish
Celem pracy jest określenie kosztów i efektów termomodernizacji oraz wpływu termomodernizacji na charakterystykę energetyczną budynku. W części teoretycznej pracy omówiono działania termomodernizacyjne, pokazano jak zmieniały się wymagania dotyczące współczynnika przenikania ciepła od 1957 roku aż po najnowsze wymagania WT 2021. Omówiono również problem ubóstwa energetycznego oraz występujący w Polsce problem zanieczyszczenia powietrza pyłami PM 10 oraz PM 2,5. W części praktycznej pracy zaprojektowano wymianę istniejącej instalacji ogrzewania w budynku jednorodzinnym przy ulicy Municypalnej w Warszawie oraz przeprowadzono jego termomodernizację dostosowując budynek do wymagań WT 2021. W zakres działań termomodernizacyjnych na obudowie budynku wchodziły: ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych. Zaproponowano również wymianę źródła ciepła z kotła gazowego na pompę ciepła powietrze-woda. Obliczenia przeprowadzono przy pomocy oprogramowania SANKOM Audytor Edu OZC 6.8 Pro oraz Audytor SET wersja 7.1. Na koniec określono całkowite koszty przeprowadzonej termomodernizacji, wyznaczono świadectwo energetyczne budynku i sformułowano wnioski.
File
  • File: 1
    277702-Józefina_Janiszewska-Dostosowanie_instalacji_ogrzewania_wraz_ze_zmianą_źródła_ciepła_po_termomodernizacji_budynku_jednorodzinnego.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32752

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT745a1e03d2eb4da681c322be236ccbec/
URN
urn:pw-repo:WUT745a1e03d2eb4da681c322be236ccbec

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page