Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Museum of Grodno

Alena Lobach

Abstract

The aim of this work is to complete market square’s frontage by adding the missing part and introducing new architecture in the old part of Grodno on the corner of Soviet Square and Kaluchinskaya street. Project is devoted to public space creation in the historical center of Grodno using modern techniques and at the same time bringing back lost aesthetical and historical values. The main goal of this project is to complement the existing old architecture by imitating the shape and size of the building that was there a long time ago, but at the same time using modern materials that would not intervene, but complement the existing buildings nearby. The important part in this project is to uncover the view for a neighboring old Jewish school building that was one of the main elements of the frontage on the old photos of Grodno. The building also should not dominate the local area and should emphasize the axes of city’s composition.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Alena Lobach (FA) Alena Lobach,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Muzeum miasta Grodno
Supervisor
Anna Grabowska (FA/CUDRL) Anna Grabowska,, Chair of Urban Design and Rural Landscape (FA/CUDRL)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Department of Urban Design and Rural Architecture and Planning (FA/CUDRL)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-06-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
AR-001386/L
Reviewers
Marcin Górski (FA/DAHA) Marcin Górski,, Division of Architectural Heritage and the Arts (FA/DAHA)Faculty of Architecture (FA) Anna Grabowska (FA/CUDRL) Anna Grabowska,, Chair of Urban Design and Rural Landscape (FA/CUDRL)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
Muzeum, Grodno, Białoruś, uzupełnienie zabudowy, nowa architektura w kontekście historycznym, kontekst historyczny, mały budynek użyteczności publicznej, historyczne centrum miasta, pierzeja rynkowa
Keywords in English
Museum, Grodno, Belarus, history, historical center, market square's frontage
Abstract in Polish
Tematem dyplomu inżynierskiego jest uzupełnienie brakującej części pierzei rynkowej poprzez wprowadzenie nowej architektury w starą tkankę miasta Grodno na rogu ul. Plac Sowiecki i ul. Kalucińskiej. Projekt dotyczy stworzenia funkcji użyteczności publicznej w historycznym centrum, która miałaby charakter dydaktyczny, przywracała utracone walory estetyczno-historyczne i zarazem była tchnieniem współczesności. Głównym założeniem tego projektu jest wpisanie się w zabudowę historyczną i stan istniejący z próbą odwołania się do historii poprzeż użycie gabarytów, podobnych do wcześniej istniejącego na tym miejscu budynku. Jednocześnie jest to próbą użycia nowoczesnych materiałów, które by nie interweniowały i zarazem wspierały koncepcję projektową. Istotną rzeczą w tym projekcie jest również próba odsłonięcia sąsiedniego budynku dawnej szkoły żydowskiej, który wyłaniał się w kompleksie historycznym na dawnych zdjęciach miasta i był jednym z głównych elementów północnej pierzei rynkowej. Oprócz tego budynek, poprzez wypełnienie pół-nocnej części placu musi podkreślać wykształcone osie kompozycyjne w mieście i nie dominować w tej przestrzeni.
File
  • File: 1
    praca_249790.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10998

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT745019f06fb647caae5a26fca5e6ca97/
URN
urn:pw-repo:WUT745019f06fb647caae5a26fca5e6ca97

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page