Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Visualization of Operational Parameters of a Gas Microturbine

Krzysztof Daniel Setlak

Abstract

The following thesis describes the process of deployment of a process data management system operating on data collected from an experimental gas turbine. It consists of an introduction intended to facilitate comprehension of the issue to readers should the topic be unfamiliar to them, a description of the implementation process including all technical activities required for its completion, and a detailed technical documentation of the entire system. The aim is to show the versatility of these systems and to manifest that it is possible to relatively easily adapt them to work with a broad variety of installations and that well-designed process data management systems have a practically unlimited flexibility in terms of input data sources. It is also a work intended to serve as documentation. Therefore, it covers the whole process of installation and deployment of the system so that it is possible to restore it from a backup copy, or create a similar installation from the beginning. This work also includes a troubleshooting guide for every problem the occurrence of which the author was able to predict.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Krzysztof Daniel Setlak (WMEiL) Krzysztof Daniel Setlak Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Tytuł w języku polskim
Wizualizacja parametrów pracy mikroturbiny gazowej
Promotor
Konrad Wojdan (WMEiL/ITC) Konrad Wojdan Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka prowadząca
Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)
Kierunek / specjalność studiów
, Energetyka (Power Engineering)
Język
(en) angielski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
18-02-2016
Data (rok) wydania
2016
Paginacja
68
Identyfikator wewnętrzny
MEL; PD-3562
Recenzenci
Konrad Świrski (WMEiL/ITC) Konrad Świrski Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL) Konrad Wojdan (WMEiL/ITC) Konrad Wojdan Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Słowa kluczowe w języku polskim
SCADA, zarządzanie danymi procesowymi, przemysłowe systemy sterowania
Słowa kluczowe w języku angielskim
SCADA, process data management, industrial control systems
Streszczenie w języku polskim
Niniejsza praca dyplomowa stanowi opis procesu wdrożenia systemu zarządzania danymi procesowymi zbieranymi podczas pracy doświadczalnej turbiny gazowej. Składa się na nią wprowadzenie mające za zadanie ułatwić Czytelnikowi niezaznajomionemu z tematem zorientowanie się w problematyce, opis procesu wdrożenia uwzględniający wszystkie czynności techniczne wymagane do jego realizacji oraz szczegółowa dokumentacja techniczna całego systemu. Celem pracy jest ukazanie uniwersalności tego typu systemów i pokazanie, że możliwe jest stosunkowo łatwe przystosowanie ich do pracy z bardzo różnorodnymi instalacjami oraz że dobrze zaprojektowane systemy zarządzania danymi procesowymi charakteryzują się praktycznie nieograniczoną elastycznością w kwestii źródeł danych wejściowych. Jest to również praca mająca służyć za dokumentację. W związku z tym pokrywa ona całość procesu instalacji i przygotowania systemu do uruchomienia, aby możliwe było odtworzenie systemu z kopii zapasowej albo stworzenie podobnej do niego instalacji. Praca ta zawiera też opis wszelkich problemów, jakich wystąpienie był w stanie przewidzieć autor oraz opis metod ich rozwiązywania.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Krzysztof_Setlak_praca_inżynierska.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 9262

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT744db4dc238741428e5824b83461f8a2/
URN
urn:pw-repo:WUT744db4dc238741428e5824b83461f8a2

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony