Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Visualization of Operational Parameters of a Gas Microturbine

Krzysztof Daniel Setlak

Abstract

The following thesis describes the process of deployment of a process data management system operating on data collected from an experimental gas turbine. It consists of an introduction intended to facilitate comprehension of the issue to readers should the topic be unfamiliar to them, a description of the implementation process including all technical activities required for its completion, and a detailed technical documentation of the entire system. The aim is to show the versatility of these systems and to manifest that it is possible to relatively easily adapt them to work with a broad variety of installations and that well-designed process data management systems have a practically unlimited flexibility in terms of input data sources. It is also a work intended to serve as documentation. Therefore, it covers the whole process of installation and deployment of the system so that it is possible to restore it from a backup copy, or create a similar installation from the beginning. This work also includes a troubleshooting guide for every problem the occurrence of which the author was able to predict.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Daniel Setlak (FPAE) Krzysztof Daniel Setlak,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Wizualizacja parametrów pracy mikroturbiny gazowej
Supervisor
Konrad Wojdan (FPAE/IHE) Konrad Wojdan,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
18-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
68
Internal identifier
MEL; PD-3562
Reviewers
Konrad Świrski (FPAE/IHE) Konrad Świrski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Konrad Wojdan (FPAE/IHE) Konrad Wojdan,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
SCADA, zarządzanie danymi procesowymi, przemysłowe systemy sterowania
Keywords in English
SCADA, process data management, industrial control systems
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa stanowi opis procesu wdrożenia systemu zarządzania danymi procesowymi zbieranymi podczas pracy doświadczalnej turbiny gazowej. Składa się na nią wprowadzenie mające za zadanie ułatwić Czytelnikowi niezaznajomionemu z tematem zorientowanie się w problematyce, opis procesu wdrożenia uwzględniający wszystkie czynności techniczne wymagane do jego realizacji oraz szczegółowa dokumentacja techniczna całego systemu. Celem pracy jest ukazanie uniwersalności tego typu systemów i pokazanie, że możliwe jest stosunkowo łatwe przystosowanie ich do pracy z bardzo różnorodnymi instalacjami oraz że dobrze zaprojektowane systemy zarządzania danymi procesowymi charakteryzują się praktycznie nieograniczoną elastycznością w kwestii źródeł danych wejściowych. Jest to również praca mająca służyć za dokumentację. W związku z tym pokrywa ona całość procesu instalacji i przygotowania systemu do uruchomienia, aby możliwe było odtworzenie systemu z kopii zapasowej albo stworzenie podobnej do niego instalacji. Praca ta zawiera też opis wszelkich problemów, jakich wystąpienie był w stanie przewidzieć autor oraz opis metod ich rozwiązywania.
File
  • File: 1
    Krzysztof_Setlak_praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9262

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT744db4dc238741428e5824b83461f8a2/
URN
urn:pw-repo:WUT744db4dc238741428e5824b83461f8a2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page