Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

1.03 GHz - 1.09 GHz power amplifiers for SSR radar

Piotr Mikołajczyk

Abstract

The subject of the work is the design and implementation of power amplifier for Interrogator and Transponder for SSR (Secondary Surveillance Radar). The developed systems meet the requirements of radiolocation system used by air traffic control services. The amplifiers were designed using GaN on Si HEMT transistors in the AB class. The power at 1 dB gain compression point exceeds P1dB  dBm. Keysight’s Advanced Design System (ADS) software and transistor model supplied by the manufacturer were used to develop the amplifiers. The ADS program is used to design this type of system. As part of the work, a trigger system which, together with an external signal generator, enables the generation of a test signal similar to the one carried by Interrogator and Transponder, SSR radar. The Autodesk Eagle program was used to design the amplifier’s trigger system. It is a program for designing electronic circuits for general purposes. This work describes all stages of the design and measurement of developed systems. Comparison of simulation results and measurements of real systems and meeting the set requirments allows to state that an appropriate and effective design procedure was used.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Mikołajczyk (FEIT/IRMT) Piotr Mikołajczyk,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Wzmacniacze mocy na częstotliwości 1,03 GHz – 1,09 GHz do radaru SSR
Supervisor
Daniel Gryglewski (FEIT/IRMT) Daniel Gryglewski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Elektronika i Telekomunikacja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-10-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Wojciech Kazubski (FEIT/IRMT) Wojciech Kazubski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Daniel Gryglewski (FEIT/IRMT) Daniel Gryglewski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Wzmacniacze mocy, radar SSR, tranzystor GaN, azotek galu
Keywords in English
Power ampliefiers, SSR radar, GaN transistor,gallium nitride
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest projekt i wykonanie wzmacniaczy mocy do Interrogatora oraz Transpondera do systemu radarowej kontroli lotów SSR (Secondary Surveillance Radar). Opracowane układy spełniają wymagania systemu radiolokacyjnego wykorzystywanego przez służby kontroli ruchu lotniczego. Wzmacniacze zaprojektowano z wykorzystaniem tranzystorów GaN on Si HEMT w klasie AB. Moc w punkcie jednocedybelowej kompresji wzmocnienia przekracza P1dB  36 dBm. Do opracowania wzmacniaczy wykorzystano oprogramowanie Advanced Design System (ADS) firmy Keysight oraz model tranzystora dostarczony przez producenta. Program ADS wykorzystywany jest do projektowania tego typu układów. W ramach pracy zaprojektowano także układ wyzwalania który umożliwia wraz z zewnętrznym generatorem sygnałowym wytworzenie sygnału testowego zbliżonego do przebiegu przenoszonego przez Interrogator i Transponder radaru SSR. Do zaprojektowania układu wyzwalania wzmacniacza zastosowano program Autodesk Eagle. Jest to program do projektowania układów elektronicznych, ogólnego przeznaczenia. W niniejszej pracy opisano wszystkie etapy projektu i pomiarów opracowanych układów. Porównanie wyników symulacji i pomiarów rzeczywistych układów oraz spełnienie postawionych wymagań pozwala stwierdzić ze zastosowano odpowiednią i skuteczna procedurę projektową.
File
  • File: 1
    Piotr_Mikołajczyk_-_Wzmacniacze_mocy_na_częstotliwości_103_GHz__109_GHz_do_radaru_SSR.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 36154

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT74492abb650d40fab27bab567767366a/
URN
urn:pw-repo:WUT74492abb650d40fab27bab567767366a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page