Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Monitoring Microsoft Windows with Icinga System

Mikołaj Kamiński

Abstract

The aim of this thesis is an extension of Icinga system for complex monitoring and diagnosis of Windows systems. Among others, the architecture and add-ons of Icinga 2.0 are described as well as the methods of setting up are presented. The conducted analysis showed that existing plugins don’t take advantage of all opportunities to gather valuable data for diagnostic about the target system. As a result a new application – Icinga plugin – was created. When selected performance counters exceed thresholds, the plugin runs additional diagnostics, which provides information about the reason of system overload. Generated report is transferred to Icinga server through the NSCAv2 add-on and visualized with the developed Icinga extension. Thesis contains also results of application tests and the consequent conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mikołaj Kamiński (FEIT) Mikołaj Kamiński,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Monitorowanie systemów Microsoft Windows przy wykorzystaniu systemu Icinga
Supervisor
Piotr Gawkowski (FEIT/ICS) Piotr Gawkowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-02-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
24/16 (2138)
Reviewers
Waldemar Grabski (FEIT/ICS) Waldemar Grabski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Piotr Gawkowski (FEIT/ICS) Piotr Gawkowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
monitorowanie, diagnostyka, wiarygodność, Icinga, liczniki wydajności
Keywords in English
monitoring, diagnostics, dependability, Icinga, performance counters
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest rozszerzenie systemu Icinga pozwalające na kompleksowe monitorowanie i diagnozowanie stanu systemu Windows. Zaprezentowano między innymi architekturę wersji 2.0 systemu Icinga oraz jego dodatków, a także przedstawiono sposoby jego konfiguracji. Został również przeprowadzony przegląd dostępnych wtyczek pozwalających monitorować system Windows, który wskazał, że istnieją niewykorzystane możliwości pozyskania cennych dla celów diagnostycznych danych o obciążeniu urządzenia. W efekcie stworzono aplikację - wtyczkę dla systemu Icinga, która, w momencie przekroczenia ustalonej wartości krytycznej przez wybrane liczniki wydajności, uruchamia dodatkową diagnostykę, dostarczającą informacji o przyczynach nadmiernego wykorzystania zasobów. Wygenerowany raport przekazywany jest do systemu Icinga poprzez dodatek NSCAv2 i udostępniany przez opracowane w ramach tej pracy rozszerzenie wizualizacyjne. Praca zawiera także wyniki testów sporządzonej wtyczki oraz płynące z nich wnioski.
File
  • File: 1
    mkaminski_windows.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9765

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT743a6290537c417ca24ce0d13b199995/
URN
urn:pw-repo:WUT743a6290537c417ca24ce0d13b199995

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page