Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Unemployment in the Żuromin Country and the methods of reducing unemployment in the years 2008-2017

Klaudia Kalisz

Abstract

Bachelor thesis presents the phenomenon of unemployment in the theoretical approach and shows the level structure and changes in the size of unemployment rate in Poland, the Mazowieckie Voivodeship and the Żuromin Country in the years 2008-2017. It also presents methods of reducing unemployment on the example of work office’s activities in the Żuromin in the analyzed period. The first chapter shows conceptual aspects and contemporary stages of unemployment. Unemployment in Polad and the Mazowieckie Voivodeship in the years 2008-2017 was presented in the second chapter. The third chapter is devoted to unemployment in the Żuromin district in the mentioned period. The subject of unemployment is discussed not only in economic but also in sociological and psychological literature. The problem that occured during the creation of this bachelor’s thesis is the complexity of the phenomenon of unemployment which could affect the interpretation of statistical data end estimate tchem with an error.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Klaudia Kalisz (CESS) Klaudia Kalisz,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Bezrobocie w powiecie żuromińskim i metody jego ograniczania w latach 2008-2017
Supervisor
Artur Piotrowicz (CESS) Artur Piotrowicz,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Artur Piotrowicz (CESS) Artur Piotrowicz,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
bezrobocie, stopa bezrobocia, struktura bezrobocia, metody ograniczania bezrobocia,
Keywords in English
unemployment, unemployment rate, unemployment structure, methods of reducing unemployment
Abstract in Polish
Praca prezentuje zjawisko bezrobocia w ujęciu teoretycznym oraz przedstawia poziom, strukturę i zmiany rozmiarów stopnia bezrobocia w Polsce, województwie mazowieckim i powiecie żuromińskim w latach 2008-2017. Ukazuje również metody ograniczania bezrobocia na przykładzie działań urzędu pracy w powiecie żuromińskim w analizowanym okresie. Pierwszy rozdział przedstawia aspekty pojęciowe i współczesne fazy bezrobocia. W rozdziale drugim zostało przedstawione bezrobocie w Polsce i województwie mazowieckim w latach 2008-2017. Rozdział trzeci poświęcony jest bezrobociu w powiecie żuromińskim w wyżej wspomnianym okresie. Temat bezrobocia poruszany jest nie tylko w literaturze ekonomicznej, ale też socjologicznej i psychologicznej. Problem, który wystąpił podczas tworzenia pracy dyplomowej to złożoność zjawiska bezrobocia, która mogła wpłynąć interpretację danych statystycznych i oszacować je błędem.
File
  • File: 1
    287848_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30592

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7429c8b49cde4cf09f2f200a0324c687/
URN
urn:pw-repo:WUT7429c8b49cde4cf09f2f200a0324c687

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page