Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Internet advertising in the light of generally applicable legal regulations

Sebastian Stoliński

Abstract

The main aim of this thesis was to investigate new ways by which new marketing agency persuades potential clients in modern days. There were mentioned the most well-known principles of persuasion with graphic examples and theirs short description. Advertising is the ubiquitous element of our culture, for that reason it is worth to learn what makes it is not indifferent for people and what makes it able to change the consumer’s view about a product. The following thesis consists of four chapters, the first two are theoretical, the third one is a research chapter and the fourth one is analytical. The first chapter is related to advertising in general. The author describes in it what is the genesis of advertising, what is its purpose and how it looks in traditional media. The second chapter focuses on the subject of the Internet. It addresses the basic issues related to this new medium along with the tables and graphs informing reader about current data on users activity in the network. The third chapter consists of analysis of exerting influence in marketing along with examples of relevant means of persuasions. In the fourth chapter online advertising along with the characteristics of its forms and benefits coming from online advertising are described.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Sebastian Stoliński (FASS) Sebastian Stoliński,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Reklama w Internecie w świetle powszechnie obowiązujących przepisów prawnych
Supervisor
Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz (FASS/DASMA) Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz (FASS/DASMA) Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Tomasz Dusiewicz (FASS/DASMA) Tomasz Dusiewicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
reklama, marketing, Internet, manipulacja, perswazja, reklama internetowa, promocja, środki masowego przekazu
Keywords in English
advertising, marketing, Internet, manipulation, persuasion, online advertising, promotion, mass media
Abstract in Polish
Założeniem niniejszej pracy jest ukazanie coraz nowszych sposobów firm marketingowych na przekonanie potencjalnego klienta do skorzystania z promowanych usług. Przedstawione zostały w niej najbardziej znane metody wywierania wpływu oraz ich graficzne przykłady wraz z krótkim opisem. Reklama jest wszechobecnym elementem naszej kultury, dlatego warto dowiedzieć się, co sprawia, że nie jest czymś obojętnym dla ludzi i co powoduje, że jest w stanie zmienić postrzeganie przez konsumenta danego produktu. Poniższa praca składa się z czterech rozdziałów, z czego dwa pierwsze mają charakter teoretyczny, trzeci jest rozdziałem badawczym, a czwarty ma charakter analityczny. Pierwszy rozdział jest poświęcony ogólnym kwestiom dotyczącym pojęcia reklamy. Autor opowiada w nim o historii reklamy, jej celach oraz sposobach promocji w tradycyjnych mediach. Drugi rozdział skupia się na tematyce Internetu. Omówione w nim zostały podstawowe zagadnienia związane z tym nowym medium wraz z aktualnymi raportami i wykresami na temat aktywności użytkowników w sieci. W trzecim rozdziale analizie zostały poddane metody wywierania wpływu w marketingu wraz z przykładami wykorzystania odpowiednich technik perswazji. W czwartym rozdziale opisana została reklama internetowa wraz z charakterystyką jej form oraz benefitami płynącymi z wykorzystania tej formy promocji.
File
  • File: 1
    Praca_licencjacka_Sebastian_Stoliński_283070.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34575

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT741b7c70a86f46a288dad61a0d9203a4/
URN
urn:pw-repo:WUT741b7c70a86f46a288dad61a0d9203a4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page