Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt stanowiska do pomiaru rozkładu ciśnienia przy swobodnym rozpływie strugi z dyszy

Michał Mateusz Kocięda

Abstract

The project of the pressure measuring station with free flow of the stream from the nozzle. The subject of the thesis is the technical and conceptual design of the pressure measuring station with the free flow of the stream from the nozzle. Before starting the design, an analysis of the structure of the old laboratory station located in the Central Laboratory of the Institute of Mechanical Engineering in Płock was carried out. The assumptions regarding the new position were written. The new station design proposed new and more accurate measurement techniques, the dimensions of some components were reduced and the station operation was simplified. The stand has also become more mobile compared to the previous one. Chapters 5 and 6 describe the elements of the stand, both those available for sale and to order. Chapter 7 contains safety rules for using the exhibit. The work ends with a summary and conclusions, where the main changes in the laboratory stand are discussed and additional construction solutions that could improve its functionality in the future are written. The thesis included a list of parts, detailed assembly and assembly drawings as well as 3D views of the station.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Michał Mateusz Kocięda (WBMiP) Michał Mateusz Kocięda Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Tytuł w języku polskim
Projekt stanowiska do pomiaru rozkładu ciśnienia przy swobodnym rozpływie strugi z dyszy
Promotor
Przemysław Trzciński (WBMiP/IIM) Przemysław Trzciński Instytut Inżynierii Mechanicznej (WBMiP/IIM)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Jednostka dyplomująca
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Jednostka prowadząca
Instytut Inżynierii Mechanicznej (WBMiP/IIM)
Kierunek / specjalność studiów
, Mechanika i Budowa Maszyn
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
12-09-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Marian Trafczyński (WBMiP/IIM) Marian Trafczyński Instytut Inżynierii Mechanicznej (WBMiP/IIM)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP) Przemysław Trzciński (WBMiP/IIM) Przemysław Trzciński Instytut Inżynierii Mechanicznej (WBMiP/IIM)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Słowa kluczowe w języku polskim
stanowisko laboratoryjne, struga swobodna, rozpływ powietrza, ciśnienie
Słowa kluczowe w języku angielskim
laboratory station, free stream, air flow, pressure
Streszczenie w języku polskim
Projekt stanowiska do pomiaru rozkładu ciśnienia przy swobodnym rozpływie strugi z dyszy. Przedmiotem pracy jest projekt techniczno-koncepcyjny stanowiska do pomiaru rozkładu ciśnienia przy swobodnym rozpływie strugi z dyszy. Przed przystąpieniem do projektowania przeprowadzono analizę konstrukcji istniejącego stanowiska laboratoryjnego znajdującego się w Centralnym Laboratorium Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Spisano założenia dotyczące nowego stanowiska. W projekcie nowego stanowiska zaproponowano nowe i dokładniejsze techniki pomiarów, zmniejszono gabaryty niektórych podzespołów oraz ułatwiono obsługę stanowiska. Stanowisko stało się także bardziej mobilne w porównaniu z poprzednim. W rozdziale 5 i 6 dość szczegółowo opisano elementy stanowiska, zarówno te dostępne w sprzedaży, jak i do wykonania na zamówienie. Natomiast w rozdziale 7 ujęto zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu ze stanowiska. Praca kończy się podsumowaniem i wnioskami, gdzie mowa o głównych zmianach w stanowisku laboratoryjnym oraz napisano o dodatkowych rozwiązaniach konstrukcyjnych, które mogłyby poprawić jego funkcjonalność w przyszłości. Do pracy dołączono zestawienie części, szczegółowe rysunki wykonawcze i złożeniowe oraz rzuty 3D stanowiska.
Plik pracy
  • Plik: 1
    274221_praca_dyplomowa.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 30080

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT73e0421b9db24b7d8994bee92ce3de61/
URN
urn:pw-repo:WUT73e0421b9db24b7d8994bee92ce3de61

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony