Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Analiza i ocena budżetu gminy Sierpc

Joanna Ludwiczak

Abstract

SUMMARY Analysis and evaluation of the budget of the Sierpc commune The purpose of the work is to analyze and evaluate the budget of the Sierpc commune in 2014-2018, and, above all, to present how the income and expenses of the Sierpc commune budget were shaped. The commune's finances are very closely related to the functioning of the commune. The competences of the commune authorities include mainly collecting and collecting income, and disbursement of funds is related to earlier taking informed decisions regarding the method of investing these funds. In the first chapter of the work, characteristic features of the commune as the basic unit of territorial self-government are presented. The next chapter draws attention to the basic tool for implementing financial policy in the municipality, which is the budget. The last chapter presents the analysis and assessment of the budget of the Sierpc commune in the analyzed years, that is 2014-2018. The main source used for the analysis were reports from the commune office of Sierpc on the implementation of the commune's budget in 2014-2018. The work was written on the basis of literature referring to public finances, as well as local government units.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Joanna Ludwiczak (KNEiS) Joanna Ludwiczak Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Tytuł w języku polskim
Analiza i ocena budżetu gminy Sierpc
Promotor
Stefan Krajewski (KNEiS) Stefan Krajewski Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Jednostka dyplomująca
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Jednostka prowadząca
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Kierunek / specjalność studiów
, Ekonomia
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
12-07-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Stefan Krajewski (KNEiS) Stefan Krajewski Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS) Anna Stępniak-Kucharska (KNEiS) Anna Stępniak-Kucharska Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Słowa kluczowe w języku polskim
Słowa kluczowe: budżet gminy, gmina, samorząd terytorialny
Słowa kluczowe w języku angielskim
Key words: commune, local government, commune budget
Streszczenie w języku polskim
STRESZCZENIE Analiza i ocena budżetu gminy Sierpc Celem pracy, jest analiza i ocena budżetu gminy Sierpc w latach 2014-2018. Skupiono się przede wszystkim na sposobie kształtowania się dochodów oraz wydatków budżetu Gminy Wiejskiej Sierpc w Powiecie Sierpeckim. Finanse gminy są bardzo ściśle powiązane z funkcjonowaniem tej gminy. W kompetencji włodarzy gminy znajduje się przede wszystkim pozyskiwanie i gromadzenie dochodów, zaś wydatkowanie środków finansowych związane z podejmowaniem racjonalnych decyzji w zakresie lokowania tych środków. W pierwszym rozdziale niniejszej pracy ukazano cechy charakterystyczne dla gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. W kolejnym rozdziale zwrócono uwagę na najważniejsze instrumentarium polityki finansowej w gminie, którym jest budżet. Ostatnia część pracy prezentuje analizę i ocenę budżetu Gminy Sierpc w przedziale czasowym 2014-2018. Podstawowym materiałem wykorzystanym do przeprowadzenia analizy były dane uzyskane z Urzędu Gminy Sierpc, tj. sprawozdania z realizacji budżetu gminy we wskazanym okresie czasowym, tj. w latach 2014-2018. W pracy oparto się na odpowiedniej literaturze z zakresu finansów publicznych i samorządu terytorialnego
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 30523

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT73de677d975a4ad293af8523794451cf/
URN
urn:pw-repo:WUT73de677d975a4ad293af8523794451cf

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony