Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The analysis and evaluation of the functioning of the water treatment plant for village Juryszewo in the municipality Radzanowo (in the years 2009-2014)

Aneta Topajew

Abstract

The theme of the engineering thesis is „The analysis and evaluation of the functioning of the water treatment plant for village Juryszewo in the municipality Radzanowo (in the years 2009-2014)”. The choice of the theme of the engineering thesis derives from author’s interest in water treatment technology. The thesis was written within the engineering studies and has an analytical character. The first part contains theoretical introduction concerning the characteristics of groundwater, the way how to uptake them and the methods of treatment. There have also been included information about the requirements of water intended for purposes existentially – economic. This part has been developed on the basis of the resources shown in the literature appearing at the end of the work. Meanwhile, the second part of the thesis applies to the analysis and evaluation of the functioning of the water treatment plant in Juryszewo, which was based on data obtained from the Municipal Office in Radzanowo.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aneta Topajew (FCEMP) Aneta Topajew,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Analiza i ocena funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody dla wsi Juryszewo w gminie Radzanowo (w latach 2009-2014)
Supervisor
Wojciech Feluch (FCEMP/ICEn) Wojciech Feluch,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Wojciech Feluch (FCEMP/ICEn) Wojciech Feluch,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Bożena Piątkowska (FCEMP/ICEn) Bożena Piątkowska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
stacja uzdatniania wody, charakterystyka wód podziemnych, metody uzdatniania wody
Keywords in English
water treatment plant, the characteristics of groundwater, water purification techniques
Abstract in Polish
Tematem pracy inżynierskiej jest „Analiza i ocena funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody dla wsi Juryszewo w gminie Radzanowo (w latach 2009 – 2014)”. Wybór tematu pracy wynika z zainteresowania autorki technologią uzdatniania wody. Praca dyplomowa została wykonana w ramach studiów inżynierskich i ma charakter analityczny. Pierwsza część zawiera wstęp teoretyczny dotyczący charakterystyki wód podziemnych, sposobu ich ujmowania oraz metod oczyszczania. Zostały również zawarte informacje na temat wymagań stawianych wodzie przeznaczonej do celów bytowo – gospodarczych. Część ta została opracowana w oparciu o materiały źródłowe wykazane w literaturze zamieszczonej na końcu pracy. Tymczasem druga część pracy dotyczy analizy i oceny funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody w Juryszewie, która została dokonana w oparciu o dane uzyskane z Urzędu Gminy w Radzanowie.
File
  • File: 1
    226169_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11567

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT73cd3746ffad4c2fab2c439c92046a88/
URN
urn:pw-repo:WUT73cd3746ffad4c2fab2c439c92046a88

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page