Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt instalacji centralnego ogrzewania budynku usługowego z gruntową pompą ciepła

Klaudia Karwize

Abstract

Pompa ciepła zasilająca instalacje niskotemperaturowe jest rozwiązaniem, które pozwala na racjonalizowanie zużycia energii oraz poprawę warunków komfortu cieplnego. W niniejszej pracy została zaprojektowana instalacja centralnego ogrzewania w systemie niskotemperaturowym, zasilana gruntową pompą ciepła. Jako dolne źródło ciepła pompy ciepła został zaprojektowany pionowy gruntowy wymiennik ciepła wypełniony roztworem glikolu. Roztwór znajduje się w obiegu zamkniętym. Ciecz niskokrzepnąca wychłodzona w parowniku pompy ciepła do temperatury niższej od temperatury gruntu, ogrzewała się od gruntu i transportuje ciepło do pompy ciepła. Pompa ciepła przekazuje ciepło do obiegu wtórnego – instalacji centralnego ogrzewania.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Klaudia Karwize (FEE) Klaudia Karwize,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Marian Rubik (FEE/DHV) Marian Rubik,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-10-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marian Rubik (FEE/DHV) Marian Rubik,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Piotr Ziętek (FEE/DHV) Piotr Ziętek,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
pompy ciepła, pionowy gruntowy wymiennik ciepła
File
  • File: 1
    Praca Dyplomowa Inżynierska Klaudia Karwize.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14292

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT739d970fc61f476db122f74a5e28ba19/
URN
urn:pw-repo:WUT739d970fc61f476db122f74a5e28ba19

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page