Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Zastosowanie systemów wieloagentowych w elementach Internetu rzeczy

Paweł Mariusz Miszczyk

Abstract

The aim of this study is creation of smart house which will belong inteligent multi-functional devices. The system that will be developed will be a decentralized information and decision system. Implementation and tests will take place without using of real devices. The data used will be factors describing the enviroment in which the system works, on the basis of which actions will be taken by the devices. These factors also include user preferences. The system will use the framework JADE, which will allow device agents to communicate. Agents will communicate with each other using asynchronous message mechanism which was provided by JADE. Agents will be able to work together, compete or act independently to carry out a predetermined task.The entire project will be implemented by using JAVA. The goal of the smart home system is to optimize the comfort of the household and save their time by automating daily activities that will be performer by the devices. The work allows to become familiar with inteligent systems and systems that control home enviroment in the rational and comfortable way. Contains guidelines for designing a system and the functionalities a system consist of. Maintaining optimal user comfort is a basic need that the system must meet regardless of the environmental conditions that occur.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Paweł Mariusz Miszczyk (WEiTI/IAiIS) Paweł Mariusz Miszczyk Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej (WEiTI/IAiIS)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Tytuł w języku polskim
Zastosowanie systemów wieloagentowych w elementach Internetu rzeczy
Promotor
Piotr Pałka (WEiTI/IAiIS) Piotr Pałka Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej (WEiTI/IAiIS)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka dyplomująca
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka prowadząca
Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej (WEiTI/IAiIS)
Kierunek / specjalność studiów
, Informatyka (Computer Science)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
23-09-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Piotr Pałka (WEiTI/IAiIS) Piotr Pałka Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej (WEiTI/IAiIS)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) Tomasz Śliwiński (WEiTI/IAiIS) Tomasz Śliwiński Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej (WEiTI/IAiIS)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Słowa kluczowe w języku polskim
inteligentny dom, Internet rzeczy, agent, system wieloagentowy, FIPA, komunikacja, zdecentralizowany system
Słowa kluczowe w języku angielskim
smart house, Internet of things, agent, multi-agent system, FIPA, communication, decentralized system
Streszczenie w języku polskim
Celem niniejszej pracy jest stworzenie inteligentnego domu do którego będą należeć inteligentne, wielofunkcyjne urządzenia. System, który zostanie opracowany będzie zdecentralizowanym systemem informacyjno-decyzyjnym. Realizacja i testy odbędą się bez użycia prawdziwych urządzeń. Wykorzystywane dane będą czynnikami opisującymi środowisko w którym pracuje system, na podstawie których zostaną podjęte działania przez odpowiednie urządzenia. Do tych czynników zaliczają się również preferencje użytkowników. System będzie wykorzystywał framework JADE, który umożliwi komunikację urządzeń-agentów. Agenty będą się ze sobą komunikować przy pomocy mechanizmu asynchronicznych komunikatów, który został zapewniony przez framework JADE. Agenty będą mogły ze sobą współpracować, rywalizować oraz działać samodzielnie w celu realizacji określonego wcześniej zadania. Cały projekt zostanie zrealizowany przy użyciu języka Java. Celem systemu inteligentnego domu jest optymalizacja komfortu domowników oraz zaoszczędzenie ich czasu poprzez automatyzację codziennych czynności, które zostaną wykonane przez konkretne urządzenia. Praca umożliwia zapoznanie się z inteligentnymi systemami służącymi do kontroli środowiska domowego w sposób racjonalny i komfortowy. Zawiera wskazówki odnośnie projektowania takiego systemu oraz funkcjonalności z jakich taki system powinien się składać. Utrzymanie optymalnego komfortu użytkowników jest podstawową potrzebą jaką musi system spełnić niezależnie od warunków środowiskowych jakie mają miejsce.
Plik pracy
  • Plik: 1
    262879-Miszczyk_Paweł-Praca_inżynierska.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 35825

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT738fdee523cc4db38c38e2e5d88ac078/
URN
urn:pw-repo:WUT738fdee523cc4db38c38e2e5d88ac078

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony