Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Application of multi-agent systems in the elements of the Internet of Things

Paweł Mariusz Miszczyk

Abstract

The aim of this study is creation of smart house which will belong inteligent multi-functional devices. The system that will be developed will be a decentralized information and decision system. Implementation and tests will take place without using of real devices. The data used will be factors describing the enviroment in which the system works, on the basis of which actions will be taken by the devices. These factors also include user preferences. The system will use the framework JADE, which will allow device agents to communicate. Agents will communicate with each other using asynchronous message mechanism which was provided by JADE. Agents will be able to work together, compete or act independently to carry out a predetermined task.The entire project will be implemented by using JAVA. The goal of the smart home system is to optimize the comfort of the household and save their time by automating daily activities that will be performer by the devices. The work allows to become familiar with inteligent systems and systems that control home enviroment in the rational and comfortable way. Contains guidelines for designing a system and the functionalities a system consist of. Maintaining optimal user comfort is a basic need that the system must meet regardless of the environmental conditions that occur.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Mariusz Miszczyk (FEIT/AK) Paweł Mariusz Miszczyk,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Zastosowanie systemów wieloagentowych w elementach Internetu rzeczy
Supervisor
Piotr Pałka (FEIT/AK) Piotr Pałka,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)
Study subject / specialization
Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Pałka (FEIT/AK) Piotr Pałka,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Tomasz Śliwiński (FEIT/AK) Tomasz Śliwiński,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
inteligentny dom, Internet rzeczy, agent, system wieloagentowy, FIPA, komunikacja, zdecentralizowany system
Keywords in English
smart house, Internet of things, agent, multi-agent system, FIPA, communication, decentralized system
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest stworzenie inteligentnego domu do którego będą należeć inteligentne, wielofunkcyjne urządzenia. System, który zostanie opracowany będzie zdecentralizowanym systemem informacyjno-decyzyjnym. Realizacja i testy odbędą się bez użycia prawdziwych urządzeń. Wykorzystywane dane będą czynnikami opisującymi środowisko w którym pracuje system, na podstawie których zostaną podjęte działania przez odpowiednie urządzenia. Do tych czynników zaliczają się również preferencje użytkowników. System będzie wykorzystywał framework JADE, który umożliwi komunikację urządzeń-agentów. Agenty będą się ze sobą komunikować przy pomocy mechanizmu asynchronicznych komunikatów, który został zapewniony przez framework JADE. Agenty będą mogły ze sobą współpracować, rywalizować oraz działać samodzielnie w celu realizacji określonego wcześniej zadania. Cały projekt zostanie zrealizowany przy użyciu języka Java. Celem systemu inteligentnego domu jest optymalizacja komfortu domowników oraz zaoszczędzenie ich czasu poprzez automatyzację codziennych czynności, które zostaną wykonane przez konkretne urządzenia. Praca umożliwia zapoznanie się z inteligentnymi systemami służącymi do kontroli środowiska domowego w sposób racjonalny i komfortowy. Zawiera wskazówki odnośnie projektowania takiego systemu oraz funkcjonalności z jakich taki system powinien się składać. Utrzymanie optymalnego komfortu użytkowników jest podstawową potrzebą jaką musi system spełnić niezależnie od warunków środowiskowych jakie mają miejsce.
File
  • File: 1
    262879-Miszczyk_Paweł-Praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35825

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT738fdee523cc4db38c38e2e5d88ac078/
URN
urn:pw-repo:WUT738fdee523cc4db38c38e2e5d88ac078

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page