Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Youth councils of local governments for example local governments districts in Warsaw

Anna Heropolitańska

Abstract

The subject of this Bachelor Thesis are youth councils of local governments. The most important target of this Bachelor Thesis is reporting activity these youth councils. Furthermore the interviews was to conducted with leaders of youth council from three Warsaw districts: Wola, Ochota and Śródmieście. In this BA Thesis extensively was described democratic system. This system allows to exist youth councils of local governments. Moreover there is some information about civic education and civil society. Then was analyzed individual interviews with leaders from these districts. In the end was placed conclusions about many aspects of activity youth councils: undertaken initiative, statutes and mandate.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Anna Heropolitańska (FASS) Anna Heropolitańska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Młodzieżowe rady samorządowe na przykładzie samorządów dzielnicowych w Warszawie
Supervisor
Katarzyna Dzieniszewska-Naroska (FASS/DASMA) Katarzyna Dzieniszewska-Naroska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Anna Gołębiowska (FASS/DASMA) Anna Gołębiowska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Katarzyna Dzieniszewska-Naroska (FASS/DASMA) Katarzyna Dzieniszewska-Naroska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
młodzieżowa rada, demokracja, partycypacja, edukacja obywatelska, społeczeństwo obywatelskie.
Keywords in English
youth council, democracy, participation, civic education, civic society.
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy są młodzieżowe rady samorządowe. Najważniejszym celem tej pracy jest omówienie działalności tychże rad. Ponadto zostały przeprowadzone wywiady z przewodniczącymi młodzieżowych rad, trzech warszawskich dzielnic: Woli, Ochoty i Śródmieścia. W pracy obszernie został opisany system demokratyczny, który umożliwia istnienie młodzieżowych rad samorządowych. Zostały również poruszone niezwykle istotne kwestie edukacji obywatelskiej oraz społeczeństwa obywatelskiego. Następnie zostały przeanalizowane wywiady indywidualne z przewodniczącymi wcześniej wspomnianych dzielnic. W części końcowej widnieją wnioski odnoszące się do wielu aspektów działalności młodzieżowych rad: podejmowanych inicjatyw, treści statutów czy sprawowania mandatów.
File
  • File: 1
    młodzieżowe rady samorządowe.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13323

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT728f7bb7e00f41599822c7032fd5dd90/
URN
urn:pw-repo:WUT728f7bb7e00f41599822c7032fd5dd90

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page