Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A tool for acquisition, analysis and determination of faces from the internet

Bartosz Kordaczuk

Abstract

The purpose of this engineering work is implementation of a tool for acquisition of faces from the Internet. For the purposes of the program implementation, was carried out detailed analysis of searching in the Internet and obtaining desired data from it. There are listed methods of collecting information from the Internet and discussed limitations associated with them. There is shown an architecture of the software which is based on two search engines: Google and Bing. An example of using program is shown and there are discussed results of testing application.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartosz Kordaczuk (FEIT) Bartosz Kordaczuk,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Narzędzie do pozyskiwania, analizy i oznaczania twarzy ze zbiorów internetowych
Supervisor
Jacek Naruniec (FEIT/IRMT) Jacek Naruniec,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jacek Naruniec (FEIT/IRMT) Jacek Naruniec,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Tymon Rubel (FEIT/IRMT) Tymon Rubel,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Internet, wyszukiwanie, roboty internetowe, analiza twarzy, aplikacja komputerowa
Keywords in English
Internet, searching, web crawlers, face analysis, program, computer application
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy inżynierskiej jest realizacja narzędzia pozwalającego na pozyskiwanie twarzy ze zbiorów internetowych. Na potrzeby realizacji programu, została przeprowadzona dogłębna analiza tematu wyszukiwania w Internecie i pozyskiwania z niego pożądanych danych. Przedstawiono możliwe sposoby kolekcjonowania informacji z sieci Internet i omówiono ograniczenia z nimi związane. Zaprezentowano architekturę stworzonej aplikacji, opartej na dwóch silnikach wyszukiwania: Google oraz Bing. Przedstawiono przykładowy scenariusz wykorzystania programu i przeprowadzono serię eksperymentów z jego użyciem.
File
  • File: 1
    Praca Inżynierska Bartosz Kordaczuk.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10091

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7274d10e114c48e9bb52f350c0fc18f7/
URN
urn:pw-repo:WUT7274d10e114c48e9bb52f350c0fc18f7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page