Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

SCADA system for testing moulding compound in founding

Konrad Ragan

Abstract

The aim of the work was to put through full electrical and control system modernization process of hydraulic press. Modernization depicted below take place at Faculty of Production Engineering at Warsaw University of technology. By using DAQ device, pressure and linear displacement sensors press had gain new abilities from the area of process control during pressing moulding compound. Process might be controlled via changing pressures sequence, but also via height which sample must gain. In result of modernization all electrical components have been replaced such as contactor, circuit breaker. Data acquisition frequency from sensors may lead to 10kHz what enable precise further process analyzing helpful in further research.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Konrad Ragan (FPE) Konrad Ragan,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
System SCADA prasy hydraulicznej do badania mas formierskich w odlewnictwie
Supervisor
Piotr Czyżewski (FPE/IoMP) Piotr Czyżewski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Czyżewski (FPE/IoMP) Piotr Czyżewski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Sławomir Świłło (FPE/IoMP) Sławomir Świłło,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
SCADA, sterowanie, akwizycja, Przemysł 4.0, masy formierskie, karta akwizycji
Keywords in English
SCADA, control, acquisition, Industry 4.0, moulding compound, DAQ device
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było przeprowadzenie pełnego procesu modernizacji elektrycznej i układu sterowania prasy hydraulicznej. Modernizacja przedstawiona poniżej została wykonana na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Przy użyciu karty akwizycji danych National Instruments i czujników ciśnienia, oraz przemieszczenia prasa uzyskała nowe możliwości z zakresu sterowania procesem ściskania mas formierskich. Proces można sterować poprzez zmianę sekwencji ciśnień jak i wysokości do jakiej próbka ma zostać ściśnięta. W wyniku modernizacji zostały wymienione wszystkie komponenty elektryczne prasy takie jak styczniki, zabezpieczenia nadprądowe. Częstotliwość zbierania danych z czujników może wynosić 10kHz co umożliwia dokładną analizę procesu przydatną w dalszych pracach
File
  • File: 1
    Konrad_Ragan_praca_inżynierskaSystem_SCADA_prasy_hydraulicznej_do_badania_mas_formierskich_w_odlewnictwie_1101759.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31906

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7262178d80ad4196ab83f30a704195eb/
URN
urn:pw-repo:WUT7262178d80ad4196ab83f30a704195eb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page