Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Optymalizacja kształtu geometrii przepływu polimeru

Szymon Kuśmierczyk

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Szymon Kuśmierczyk (FPAE) Szymon Kuśmierczyk,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Supervisor
Jacek Szumbarski (FPAE/IAAM) Jacek Szumbarski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Automatyka i Robotyka (Automation and Robotics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
45
Internal identifier
MEL; PD-3669
Reviewers
Paweł Malczyk (FPAE/IAAM) Paweł Malczyk,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Jacek Szumbarski (FPAE/IAAM) Jacek Szumbarski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
optymalizacja przepływu
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Celem tej pracy jest optymalizacja procesu doboru geometrii cylindrów używanych do wyciskania profili podłużnych z tworzywa sztucznego. Przepływ polimeru we wnętrzu takiego cylindra został zamodelowany poprzez zagadnienie Stokesa z uwzględnieniem równań ciągłości, zaś sam polimer był traktowany jako płyn nienewtonowski, a co za tym idzie uwzględniono, że jego lepkość jest zależna od prędkości ścinania płynu. Do wyznaczenia rozkładu prędkości we wnętrzu optymalizowanej geometrii dokonano dyskretyzacji modelu matematycznego z użyciem metody elementów skończonych, w której wnętrze cylindra zostało przedstawione w postaci siatki czworościennej. Geometrię siatki optymalizowanego cylindra została sparametryzowana z użyciem specjalnie dobranych punktów kontrolnych. Zmiana położenia któregokolwiek z tych punktów powodowała zmianę budowy całej siatki czworościennej. W pracy dążono do tego, by tak ustawić punkty kontrolne, aby przepływ na wylocie cylindra był jak najbardziej równomierny tzn. by funkcja J=∫_Γ▒(u_z-¯u_z )^2 dS miała jak najmniejszą wartość. Symbole wykorzystane w tej formule to: Γ czyli obszar wylotu, u_z - prędkość płynu prostopadła do powierzchni wylotu zaś ¯u_z to średnia wartość u_z na wylocie. Minimalizacja funkcji J została dokonana z użyciem biblioteki NLopt. Jest to oprogramowanie Open – Source poświęcone nieliniowym zagadnieniom optymalizacji. Obliczenia przepływowe oraz dyskretyzacja zostały wykonane z użyciem programu „Matlab”.
File
  • File: 1
    1026918.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9320

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT720db2169d274769bd25c2c979a1ccd4/
URN
urn:pw-repo:WUT720db2169d274769bd25c2c979a1ccd4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page