Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Determination of biodiesel composition by DL 3900 spectrophotometer

Dawid Piórowicz

Abstract

The spectrophotometric method is the most popular for chemistry compound concentration measurement. UV-Vis method can be used for determination RME concentration in fuels samples. For this reason should be establish measuring condition on UV-Vis spectrophotometer. In presented work was used spectrophotometer DL 3900. In the work was presented results for different difference wave length, different measuring cell and different concentration of RME in two solvent (ethanol and n-hexane).
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dawid Piórowicz (FCEMP) Dawid Piórowicz,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Badanie składu biodiesla za pomocą spektrofotometru DL 3900
Supervisor
Paweł Grabowski (FCEMP/IC) Paweł Grabowski,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Paweł Grabowski (FCEMP/IC) Paweł Grabowski,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Aneta Lorek (FCEMP/IC) Aneta Lorek,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
Spektrofotometria, biodiesel, RME, optymalizacja pomiarów.
Keywords in English
spectrophotometry, biodiesel, RME, measurement optimalisation.
Abstract in Polish
Metody spektroskopowe powszechnie wykorzystywane są do badania stężenia związków chemicznych w roztworach. Jedną w najczęściej wykorzystywanych jest metoda UV-Vis. W przypadku badania biodiesla jednym z najważniejszych parametrów jest wartość absorbancji uzyskiwana podczas pomiaru. Jest ona zależna od długości fali jaka pada na badany ośrodek, długości drogi optycznej oraz stężenia. W niektórych przypadkach wskazane jest rozcieńczenie badanej substancji. Wynika to z faktu, że droga optyczna, którą pokonuję wiązka światła daje niewyraźne elektronowe widmo absorpcyjne. Na podstawie takiego widma nie jest możliwa jego dokładna interpretacja czy też określenie składu produktu. Celem niniejszej pracy było zbadanie składu biodiesla za pomocą spektroskopu firmy HACH LANGE DL 3900 jak również optymalizacja warunków pomiarowych do oznaczania zmian w składzie RME. Badania prowadzone były w przedziale długości fal od 320 nm do 1100 nm. Jednym z etapem było również sprawdzenie możliwości zastosowania spektrofotometru HACH DL 3900 do badania mieszanek paliwowych RME:ON. Na podstawie otrzymany wyników sporządzone zostały wykresy zależności absorbancji do długości fali w programie Microsoft Exel. Powstałe widma były omawiane i interpretowane. Wykonane badanie, pokazało warunki prowadzenia oznaczania zmian składu RME, dla trzech kuwet o różnych drogach optycznych oraz zakres stężeń na których oznaczanie jest możliwe. Zademonstrowano również możliwości jakie posiada użyty spektrofotometr. Zbadany został wpływ odstępu długości fali, dzięki możliwości zmiany jej co 1 nm, 2 nm oraz 5 nm
File
  • File: 1
    245671_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8240

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT71ec5a5616b344c7ba81e12b371eaf0b/
URN
urn:pw-repo:WUT71ec5a5616b344c7ba81e12b371eaf0b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page