Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Research of color reproduction fidelity of selected digital cameras

Łukasz Królak

Abstract

The subject of this paper is the problem of quality of color reproduction done by modern digital cameras , as well as an attempt at measuring the said quality for chosen digital cameras. The reason for choosing the subject is the exponential increase of the number of digital – image recorders. The paper focuses on image processing algorithms necessary for RAW-image transformation in order to properly analyse the image, as well as on the results of said analysis. In the course of development of the present paper, problems connected to describing colour, which is a non-physical value, as well as the inner workings of converters used to acquire image data have been studied. As a result, a program was created that can convert photos in order to properly reproduce colours, as well as measure colour data on a properly captured photo.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Królak (FEIT) Łukasz Królak,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Badanie poprawności odwzorowania kolorystycznego wybranych aparatów cyfrowych
Supervisor
Marek Sutkowski (FEIT/MO) Marek Sutkowski,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)
Study subject / specialization
, Elektronika - Elektronika Biomedyczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-10-2016
Issue date (year)
2016
Pages
57
Internal identifier
45/I/16
Reviewers
Marek Niewiński (FEIT/MO) Marek Niewiński,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Marek Sutkowski (FEIT/MO) Marek Sutkowski,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
konwersja plików typu RAW, reprodukcja kolorystyczna, rejestracja obrazu
Keywords in English
RAW, colour analysis, image processing
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest problem wierności odwzorowania kolorystycznego współczesnych aparatów cyfrowych oraz wyznaczenie odchyłki od wartości wzorcowych dla wybranych modeli aparatów cyfrowych. Podczas badań zaimplementowano algorytmy przetwarzające obraz typu RAW w celu jego późniejszej analizy kolorystycznej, oraz opracowano wyniki przeprowadzonej analizy. W trakcie realizacji zadania będącego przedmiotem opracowania rozważono problemy związane z aparatem matematycznym służącym do opisu koloru jako niefizycznej wartości, z uwzględnieniem specyfiki działania przetworników dokonujących akwizycji obrazu (m. in. potrzeba wykonania odpowiedniego przetwarzania danych). Efektem końcowym jest aplikacja służąca do konwersji zdjęć z postaci surowej (plików typu RAW) do postaci trójkanałowej (RGB) z naciskiem na uzyskanie wiernej reprodukcji barwnej obrazu wynikowego oraz pomiar wartości kolorystycznych wykonanych zdjęć w odniesieniu do wzorca.
File
  • File: 1
    LukaszKrolakpraca.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14457

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT71eaf11c085143c39927bcec80c49a18/
URN
urn:pw-repo:WUT71eaf11c085143c39927bcec80c49a18

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page