Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The proposal of Airports in Poland for a Small Airplane Transport System

Anna Wiraszka

Abstract

The aim of this thesis was to analyze air traffic in Poland, to develop criteria for locations of the airports and - in the final phase of thesis - proposals of airport network for the Small Airplane Transport System (STMS). The main idea of the STMS is fast traveling over long distances with maintaining safety and transport economics. Thesis consists of four main sections. Its scope includes the analysis of air traffic in the country over the past five years. Also, it is taking into account the data for general aviation and analysis of location of individual airports according to criteria created for this thesis. Assumptions concerning the choice of location criteria include among others: distance between airports, traveling time, number of people living in considered areas, as well as others, explicitly leading to the final solution of the project. After verification of the data received, arranged in a table contained in thesis annex, has been created network of airports that could provide a proposal for implementation of the concept of STMS in Poland.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Wiraszka (FT) Anna Wiraszka,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Propozycja sieci lotnisk w Polsce dla Systemu Transportu Małymi Samolotami
Supervisor
Anna Stelmach (FT/DATE) Anna Stelmach,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jacek Kukulski (FT/DTI) Jacek Kukulski,, Department of Transport Infrastructure (FT/DTI)Faculty of Transport (FT) Anna Stelmach (FT/DATE) Anna Stelmach,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
lotnictwo ogólne, lotniska, pasażer, STMS
Keywords in English
General Aviation, Airports, Passenger, STMS
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było dokonanie analizy ruchu lotniczego w Polsce oraz opracowanie kryteriów lokalizacji lotnisk, a w końcowej fazie pracy, propozycji sieci lotnisk dla Systemu Transportu Małymi Samolotami (STMS). Ideą systemu STMS jest szybkie podróżowanie na dużych odległościach, przy zachowaniu bezpieczeństwa i ekonomii transportu. Jego funkcjonowanie opiera się na wykorzystaniu małych 4-19 miejscowych samolotów, wraz z zintegrowanymi systemami ich obsługi, logistycznymi, informacyjnymi i zarządzania. Praca składa się z czterech głównych rozdziałów. Jej zakres obejmuje analizę ruchu lotniczego na terenie kraju na przestrzeni ostatnich pięciu lat, uwzględniającą dane dla lotnictwa ogólnego oraz analizę lokalizacji poszczególnych lotnisk według kryteriów stworzonych na potrzeby tej pracy. Do założeń dotyczących wyboru kryteriów lokalizacji należą między innymi: odległości między lotniskami, czas podróży drogami lądowymi, liczba ludności zamieszkująca rozpatrywane obszary oraz inne, jednoznacznie prowadzące do końcowego rozwiązania projektu. Po weryfikacji otrzymanych danych, uporządkowanych w formie tabeli, umieszczonych w załączniku pracy, stworzona została sieć lotnisk, która mogłaby stanowić propozycję dla koncepcji wdrożenia systemu STMS w Polsce.
File
  • File: 1
    Wiraszka Anna, 243484, Praca inżynierska, Projekt sieci lotnisk w Polsce dla STMS.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9524

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT71a13ee469914c6d8bea88a9c91381fd/
URN
urn:pw-repo:WUT71a13ee469914c6d8bea88a9c91381fd

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page