Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Hippotherapy center. HIPOTERAPIA Foundation for Helping Disabled Children in Powsin

Julianna Maria Michalska

Abstract

The subject of the work is the project of the Hippotherapy center for the Disabled Children Foundation, planned in the Park of Culture in Powsin. Conducting therapeutic activities involving 6 horses requires the use of built-in buildings and preparation of the area for work with horses. In 2017, an existing hippotherapy center operating within the SGGW at Ursynów has been closed. After a long time, the Foundation got a plot of land in the Park of Culture in Powsin. To run hippotherapy classes, the center must be adapted to the needs of users, horses and therapists. When I was designing I will have the specifics of the classes, all elements must be harmonious and delicate. The proximity of the forest allows the use of therapy in ideal natural conditions, the use of services offered by the Powsin Culture Center. When I was designing the center of the Foundation for Helping Children with Disabilities Hipoterapia, I took part in the analysis of all issues related to the description, history, context of places, construction of the stable, users’ needs. The center contains three buildings: a social building, a stable building for 6 horses, an indoor riding school and outdoor areas: a riding area, a lunging ring and a paddock for horses. Simple applications, inspired by typical farm buildings, available in a modern way. Gable roofs, brick floors, wooden facade, refer to patterns, directly giving the idyllic character.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Julianna Maria Michalska (FA) Julianna Maria Michalska,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Ośrodek hipoterapeutyczny. Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA w Powsinie
Supervisor
Piotr Hardecki (FA/FSTPSL) Piotr Hardecki,, Faculty Studio of Transformation of Public Space for Living (FA/FSTPSL)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Faculty Studio of Transformation of Public Space for Living (FA/FSTPSL)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1857/L
Reviewers
Piotr Hardecki (FA/FSTPSL) Piotr Hardecki,, Faculty Studio of Transformation of Public Space for Living (FA/FSTPSL)Faculty of Architecture (FA) Anna Grabowska (FA/CUDRL) Anna Grabowska,, Chair of Urban Design and Rural Landscape (FA/CUDRL)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
hipoterapia, koń, niepełnosprawni, architektura dla niepełnosprawnych, rekreacja, jazda konna
Keywords in English
hippotherapy, horse , disabled , architecture for the disabled , recreation ,horse riding
Abstract in Polish
Tematem pracy jest projekt ośrodka Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA, planowanego na terenie Parku Kultury w Powsinie. Prowadzenie działalności terapeutycznej z udziałem 6 koni wymaga zarówno odpowiednich zabudowań jak i przygotowania terenu do pracy z końmi. W 2017 roku istaniejący ośrodek hipoterapii działający na terenie SGGW na Ursynowie został zamknięty. Po dłuższym czasie, Fundacja dostała działkę w Parku Kultury w Powsinie. Aby prowadzić zajęcia z hipoterapii, ośrodek musi być dostosowany do potrzeb pacjentów, koni i terapeutów. Projektując będę miała na uwadze specyfikę zajęć, architektura obiektu nie może atakować i rozpraszać, wszystkie elementy powinny być harmonijne i delikatne. Bliskość lasu, pozwoli na prowadzenie terapii w idealnych warunkach przyrodniczych, jednocześnie ośrodek wzbogaci ofertę Parku Kultury Powsin. Projektując ośrodek Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Hipoterapia, wzięłam pod uwagę wszystkie analizy dotyczące położenia, historii, kontekstu miejsca, budowy stajni, potrzeb przyszłych użytkowników. Ośrodek tworzą trzy obiekty: , budynek socjalny, budynek stajenny na 6 koni, kryta ujeżdżalnia oraz tereny zewnętrzne: plac do jazdy konnej, ring do lonżowania i wybieg dla koni. Proste budynki, inspirowane typową zabudową gospodarczą, zostały przedstawione w nowoczesny sposób. Dwuspadowe dachy, ceglane posadzki, drewniana elewacja, nawiązują do wzorców, jednocześnie nadając sielski charakter.
File
  • File: 1
    267558_inz_opis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33163

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7154219f9f6447269ae6d1cee110352f/
URN
urn:pw-repo:WUT7154219f9f6447269ae6d1cee110352f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page