Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt mechanizmu nastawczego prowadnicy stopy dla stanowiska rehabilitacji kręgosłupa

Tomasz Gołaszewski

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Gołaszewski (FPAE) Tomasz Gołaszewski,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Supervisor
Krzysztof Mianowski (FPAE/IAAM) Krzysztof Mianowski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Automatyka i Robotyka (Automation and Robotics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
38 + zał.
Internal identifier
MEL; PD-3574
Reviewers
Marek Matyjewski (FPAE/IAAM) Marek Matyjewski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Krzysztof Mianowski (FPAE/IAAM) Krzysztof Mianowski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
mechanizm nastawczy, projektowanie urządzeń rehabilitacyjnych
Keywords in English
-
Abstract in Polish
We współczesnej rehabilitacji coraz większą rolę odgrywają maszyny, które znacznie zwiększają możliwości, jak i skuteczność terapeutów. Jedną z takich maszyn jest Dynamiczny Korektora Kręgosłupa, której pomysłodawcą jest mgr Wojciech Kaczmarek. Praca prezentuje projekt Mechanizmu Nastawczego Prowadnicy Stopy będącego częścią Mechanizmu Oporowania Kończyn Dolnych, który to jest jednym z najważniejszych układów w wyżej wymienionym urządzeniu rehabilitacyjnym. Celem pracy jest stworzenie modelu 3D mechanizmu nastawczego i dokumentacji na bazie której będzie można wykonać i zamontować gotowy zespół w Dynamicznym Korektorze Kręgosłupa. Powoduje to konieczność spełniania przez konstrukcję określonych wymagań, zarówno pod względem gabarytów jak i funkcjonalności. Ponadto projektowany mechanizm musi być tani, prosty w montażu, eksploatacji i konserwacji. Dodatkowo powinien w jak największej części składać się z gotowych podzespołów. Efektem pracy jest mechanizm umożliwiający zablokowanie Mechanizmu Oporowania Kończyn Dolnych w dogodnej pozycji. W tym rozwiązaniu nastawy wprowadza się odbierając możliwość obrotu wału za pomocą autorskiej konstrukcji opartej o połączenie sworzniowe. Daje ona możliwość regulacji kątowej położenia prowadnicy stopy w zależności od wymiarów pacjenta. Dzięki zastosowaniu elementów podatnych, uzyskano także możliwość nieznacznego wychylenia prowadnicy od ustalonej pozycji, co znacznie zwiększa komfort rehabilitacji i zmniejsza negatywny wpływ udarowych obciążeń na samą konstrukcję. Dodatkowo poprzez nadanie sworzniowi kształtu stożka o kącie zapewniającym samohamowność oraz zapewnieniu docisku za pomocą sprężyny uzyskano mechanizm przypominający działaniem mechanizm zapadkowy, który powoduje, że użytkowanie całej maszyny jest łatwiejsze oraz bezpieczniejsze. Na podstawie stworzonego modelu przygotowana została dokumentacja techniczna, dzięki której zaprojektowany mechanizm nastawczy został wykonany i zamontowany w Dynamicznym Korektorze Kręgosłupa.
File
  • File: 1
    T. Gołaszewski - Praca dyplomowa inżynierska + załączniki.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9176

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT714a914913744b519a497935d5354121/
URN
urn:pw-repo:WUT714a914913744b519a497935d5354121

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page