Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Combating unemployment in Poland in 2012-2015 on the example of the District Labour Office in Gostynin

Justyna Węglewska

Abstract

This paper presents the most important issues related to the phenomenon of unemployment. It shows changes in the level and effects on the example of the county gostynńskiego . In this paper you will find answers to the following questions : - How it changed the dynamics of unemployment in the county Gostynin , - What are the causes of unemployment , how to prevent them. , The analysis of the structure of unemployment due to age, sex , duration of unemployment , level of education , work experience , and the inflow and outflow of the unemployed. Also included forms mitigate the effects of unemployment and ways to counteract . They were also described active forms of fighting unemployment and their effectiveness on Gostynin labor market. In this work for the border it is years from 2012 to 2015. On the basis of this time we assessed the effectiveness of the government and the mechanisms used to counter unemployment.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Justyna Węglewska (CESS) Justyna Węglewska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Zwalczanie bezrobocia w Polsce w latach 2012-2015 na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie
Supervisor
Ewa Latoszek (CESS) Ewa Latoszek,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Barbara Felic (CESS) Barbara Felic,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Ewa Latoszek (CESS) Ewa Latoszek,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
bezrobocie, bezrobotny, stopa bezrobocia, pracodawca, zatrudnienie, praca, kwalifikacje zawodowe, formy aktywizacji zawodowej
Keywords in English
unemployment , unemployed, unemployment , employer , employment , work, professional qualifications , forms of professional activation
Abstract in Polish
Niniejsza praca przedstawia najważniejsze zagadnienia związane ze zjawiskiem bezrobocia. Pokazuje zmiany w jego poziomie i skutkach na przykładzie powiatu gostynńskiego. W pracy znaleźć można odpowiedzi na następujące pytania: - jak zmieniała się dynamika bezrobocia na terenie powiatu gostynińskiego, - jakie są przyczyny bezrobocia, w jaki sposób można im zapobiegać. Dokonana została analiza struktury bezrobocia ze względu na: wiek, płeć, czas pozostawania bez pracy, poziom wykształcenia, staż pracy, oraz napływ i odpływ bezrobotnych. Ujęto także formy łagodzenia skutków bezrobocia oraz sposoby jego przeciwdziałania. Opisane zostały również aktywne formy walki z bezrobociem oraz ich efektywności na gostynińskim rynku pracy. W niniejszej pracy za okres graniczny przyjęto lata od 2012 do 2015 roku. Na podstawie tego czasu dokonano oceny skuteczności rządu i stosowanych mechanizmów pomagających zwalczać bezrobocie.
File
  • File: 1
    263463_lic_ek.pdf.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11253

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT711e284ed5a04ee4a067163ae760947a/
URN
urn:pw-repo:WUT711e284ed5a04ee4a067163ae760947a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page