Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A system for generating musical improvisations using a genetic algorithm

Radosław Białobrzeski

Abstract

The goal of this thesis was to create Prima, a system for generating musical improvisations, filling a given backing track with a melodic line in a non-prescriptive way. Created system consists of four modules - musical analysis, evaluation of improvisations with a given stylistic model, genetic algorithm and presentation. The musical analysis module utilizes a set of metrics describing pieces of music to identify the stylistic model. The genetic algorithm, using evaluation module and a set of evolutionary operators, optimizes musical improvisations on a given backing track with a fitness function minimizing the differences between the features of the stylistic model and the generated improvisation. The product of the system is a musical score and an audio file with the generated improvisation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Radosław Białobrzeski (FEIT) Radosław Białobrzeski,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
System generujący improwizacje muzyczne z wykorzystaniem algorytmu genetycznego
Supervisor
Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz (FEIT/AK) Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz (FEIT/AK) Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Andrzej Pacut (FEIT/AK) Andrzej Pacut,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
algorytmy ewolucyjne, muzyka ewolucyjna
Keywords in English
evolutionary algorithms, evolutionary music
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej było opracowanie systemu Prima tworzącego improwizacje muzyczne, uzupełniającego w nienakazowym, swobodnym stylu zadany podkład muzyczny o linię instrumentalną. Wykonany system składa się z czterech modułów - analizy utworów, oceny utworów względem wzorca stylistycznego, algorytmu genetycznego i prezentacji. Moduł analizy wykorzystuje zestaw metryk opisujących utwory muzyczne oraz umożliwiających identyfikację modelu wzorca stylistycznego. Algorytm genetyczny, wykorzystując moduł oceny i zestaw operatorów ewolucyjnych, optymalizuje improwizacje muzyczne na zadanym podkładzie według funkcji celu minimalizującej różnice między cechami wzorca a cechami generowanej improwizacji. Wynikiem działania systemu jest zapis nutowy improwizacji oraz plik audio z wygenerowaną melodią nałożoną na akordy podkładu.
File
  • File: 1
    Prima.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14040

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT70e753938a434d45bafaf9d0d324cded/
URN
urn:pw-repo:WUT70e753938a434d45bafaf9d0d324cded

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page