Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej dla przestrzeni biurowej z wykorzystaniem aktywnych belek chłodzących

Karolina Chudek

Abstract

Tematem niniejszej pracy dyplomowej inżynierskiej jest projekt instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej dla przestrzeni biurowej, w której znajduje się osiem pomieszczeń (pomieszczenia biurowe typu „open space”, pomieszczenie socjalne i sala konferencyjna). Obiekt znajduje się w Warszawie. Przewidziano następujące rozwiązanie: nawiew powietrza świeżego zrealizowany został za pomocą aktywnych belek chłodzących firmy Lindab. Wywiew z pomieszczeń przewidziano przez kratki drzwiowe a następnie przez wywiewniki sufitowe umieszczone na korytarzu. Dobrano centralę nawiewno-wywiewną z wymiennikiem obrotowym. Zakres opracowania projektu objął kolejno: obliczenia zysków ciepła i wilgoci, obliczenia strumieni powietrza wentylacyjnego higienicznego, dobór i rozmieszczenie aktywnych belek chłodzących, kratek wywiewnych drzwiowych i wywiewników powietrza, obliczenia hydrauliczne sieci przewodów nawiewnych i wywiewnych, procesy przygotowania powietrza, dobór centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej, obliczenia akustyczne i dobór tłumika. Rysunki przedstawiają rzut kondygnacji, rzut dachu oraz przekrój. Cały projekt opiera się na wykorzystaniu i zapoznaniu się z programami doborowymi lindQST i DIMsilencer 6.0. W pracy wykorzystano również program CADvent 7.0, w którym przeprowadzono obliczenia hydrauliczne i sprawdzono akustykę. Projekt wykonano zgodnie z obowiązującymi Dziennikami Ustaw, Normami Polskimi i branżowymi.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Karolina Chudek (WIBHiIŚ) Karolina Chudek Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Promotor
Anna Charkowska (WIBHiIŚ/ZKO) Anna Charkowska Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa (WIBHiIŚ/ZKO)Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Jednostka dyplomująca
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Jednostka prowadząca
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa (WIBHiIŚ/ZKO)
Kierunek / specjalność studiów
, Inżynieria Środowiska
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
15-09-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Anna Charkowska (WIBHiIŚ/ZKO) Anna Charkowska Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa (WIBHiIŚ/ZKO)Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ) Jacek Hendiger (WIBHiIŚ/ZKO) Jacek Hendiger Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa (WIBHiIŚ/ZKO)Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Słowa kluczowe w języku polskim
wentylacja, klimatyzacja, biurowa, belka chłodząca,
Plik pracy
  • Plik: 1
    Karolina Chudek Praca dyplomowa inżynierska.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 13710

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT708b1671cbe244e9a00afaf2664fbecf/
URN
urn:pw-repo:WUT708b1671cbe244e9a00afaf2664fbecf

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony