Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej dla przestrzeni biurowej z wykorzystaniem aktywnych belek chłodzących

Karolina Chudek

Abstract

Tematem niniejszej pracy dyplomowej inżynierskiej jest projekt instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej dla przestrzeni biurowej, w której znajduje się osiem pomieszczeń (pomieszczenia biurowe typu „open space”, pomieszczenie socjalne i sala konferencyjna). Obiekt znajduje się w Warszawie. Przewidziano następujące rozwiązanie: nawiew powietrza świeżego zrealizowany został za pomocą aktywnych belek chłodzących firmy Lindab. Wywiew z pomieszczeń przewidziano przez kratki drzwiowe a następnie przez wywiewniki sufitowe umieszczone na korytarzu. Dobrano centralę nawiewno-wywiewną z wymiennikiem obrotowym. Zakres opracowania projektu objął kolejno: obliczenia zysków ciepła i wilgoci, obliczenia strumieni powietrza wentylacyjnego higienicznego, dobór i rozmieszczenie aktywnych belek chłodzących, kratek wywiewnych drzwiowych i wywiewników powietrza, obliczenia hydrauliczne sieci przewodów nawiewnych i wywiewnych, procesy przygotowania powietrza, dobór centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej, obliczenia akustyczne i dobór tłumika. Rysunki przedstawiają rzut kondygnacji, rzut dachu oraz przekrój. Cały projekt opiera się na wykorzystaniu i zapoznaniu się z programami doborowymi lindQST i DIMsilencer 6.0. W pracy wykorzystano również program CADvent 7.0, w którym przeprowadzono obliczenia hydrauliczne i sprawdzono akustykę. Projekt wykonano zgodnie z obowiązującymi Dziennikami Ustaw, Normami Polskimi i branżowymi.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karolina Chudek (FEE) Karolina Chudek,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Anna Charkowska (FEE/DHV) Anna Charkowska,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Anna Charkowska (FEE/DHV) Anna Charkowska,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Jacek Hendiger (FEE/DHV) Jacek Hendiger,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
wentylacja, klimatyzacja, biurowa, belka chłodząca,
File
  • File: 1
    Karolina Chudek Praca dyplomowa inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13710

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT708b1671cbe244e9a00afaf2664fbecf/
URN
urn:pw-repo:WUT708b1671cbe244e9a00afaf2664fbecf

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page