Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The house of the crafts as a meeting point for the local community of warsaw Praga

Karolina Barbara Jabłońska

Abstract

The transformation in the education system caused the fall of many vocational and craft schools. The tradition of passing the atelier from generation to generation was often kept in craft workshop. There are currently no successors interested in crafts. A lot of workshops are falling down, not because of unprofitability but because of lack of people who would like to lead the workshop with the same passion and who would also have any education in that direction. Today, the importance of craftsmen is beginning to be noticed in Poland, and crafts and hand-made products are beginning to interest more and more people. The building is intended to be a meeting place for the residents of Praga Północ, a space for activation and integration of the local community. Encouraging young people to spend time in it, in a home atmosphere, through entertainment, bringing interest in learning a profession. It will make it possible to use available tools, under the watchful eye of specialist. At the same time, the project is a response to the reviving interest in broadly defined manufacturing and manual craft, but this place is also to be a focus gathering creators, craft enthusiasts who want to pass their invaluable knowledge to next generations. It is going to be a place where the creator can be met, so that crafts will be able to gain more and more popularity and recognition. It is intended to be a multifunctional workshop space, with workshops adapted to specific specialties, giving also space for displaying products created during workshops. The house of the craft would be the place with educational, cultural and social functions. It would become a place that would give the opportunity to learn about disappearing professions in Poland and improve craft skills, not only in theoretical but mainly in workshop aspect. Its interior would give the opportunity to organize, apart from workshops also thematic lectures, projections, exhibitions, open meetings, as well as events in the form of fairs or vernissages.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karolina Barbara Jabłońska (FA) Karolina Barbara Jabłońska,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Dom rzemiosła, jako miejsce spotkań lokalnej społeczności warszawskiej Pragi
Supervisor
Piotr Bujnowski (FA/DAUD) Piotr Bujnowski,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1861/L
Reviewers
Piotr Bujnowski (FA/DAUD) Piotr Bujnowski,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA) Radosław Achramowicz (FA/DDTA) Radosław Achramowicz,, Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
rzemiosło, szkoła, dom, rękodzieło, zawód, Praga, wystawa
Keywords in English
craft, school, house, handicraft, trade, Praga, exhibition
Abstract in Polish
Przemiany w systemie edukacyjnym spowodowały upadek wielu szkół kształcenia rzemieślniczego i zawodowego. W zakładach rzemieślniczych często pielęgnowało się rodzinną tradycję przekazywania warsztatów z pokolenia na pokolenie. Obecnie brakuje następców, zainteresowanych rzemiosłem. Wiele zakładów upada nawet nie z powodu ich nierentowności, ale właśnie z braku osoby, która chciałaby z taką samą pasją poprowadzić warsztat oraz miałaby w tym kierunku jakiekolwiek wykształcenie. Dzisiaj w Polsce zaczyna się dostrzegać znaczenie rękodzielników, a rzemiosło i wyroby wykonane własnoręcznie zaczynają interesować coraz większą ilość osób. Budynek z założenia stanowić ma miejsce spotkań, skupiające mieszkańców Pragi Północ, przestrzeń aktywizacji oraz integracji lokalnej społeczności. Zachęcając młodzież do spędzania w nim czasu, w domowej atmosferze, poprzez rozrywkę, zbliżając do zainteresowania nauką zawodu. Umożliwiać ma pracę przy korzystaniu z udostępnionych narzędzi, pod okiem fachowców. Dającym miejsce do wszelakich działań i realizacji lokalnych inicjatyw. Projekt stanowi jednocześnie odpowiedź na odradzające się zainteresowanie szeroko pojętą wytwórczością i pracami manualnymi, ale obiekt ma być również ogniskiem skupiającym twórców, entuzjastów rzemiosła, chcących przekazywać swoją nieocenioną wiedzę kolejnym pokoleniom. Miejscem bezpośredniego kontaktu z wytwórcą, dzięki czemu rzemiosło będzie mogło zyskiwać coraz większą popularność i uznanie. Ma stanowić wielofunkcyjną przestrzeń warsztatową, z pracowniami dostosowanymi do konkretnych specjalności, dającą również miejsce na ekspozycję produktów powstałych podczas warsztatów. Dom rzemiosła byłby obiektem, pełniącym funkcję edukacyjną, kulturalną i społeczną. Stałby się miejscem, dającym możliwość poznania zanikających w Polsce zawodów i doskonalenia umiejętności rzemiosła nie tylko w aspekcie teoretycznym, ale głównie warsztatowym. Jego wnętrza dałyby możliwość organizowania, poza warsztatami m.in. wykładów tematycznych, projekcji, wystaw, otwartych spotkań, jak również eventów w postaci targów, czy wernisaży.
File
  • File: 1
    praca_275703_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33141

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT703a3e830bf446ccb56297caf35ad026/
URN
urn:pw-repo:WUT703a3e830bf446ccb56297caf35ad026

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page