Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project installation of ventilation and air conditioning systems for office building

Jarosław Turlej

Abstract

The study design followed the steps and calculation related to installation air- handling units . In the first part of the work are given general information on the development and description of the designed plant. The next step is the design assumptions , examples and calculations for selected rooms and the requirements to be met by the installation . The last part is a summary of drawings made during work and appendices containing information about the devices used in the installation. The annexes contain the full statement of the calculation for the whole building .
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jarosław Turlej (FEE) Jarosław Turlej,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej dla budynku biurowego
Supervisor
Piotr Ziętek (FEE/DHV) Piotr Ziętek,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Piotr Ziętek (FEE/DHV) Piotr Ziętek,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Marta Chludzińska (FEE/DHV) Marta Chludzińska,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
instalacja wentylacyjno- klimatyzacyjna, założenia projektowe, przykłady obliczeń, wymagania instalacji, czynności projektowe
Keywords in English
handling units air-conditioning installation , design assumptions , calculation examples , installation requirements , project activities
Abstract in Polish
W pracy wykonano czynności projektowe oraz obliczeniowe związane z wykonaniem instalacji wentylacyjno- klimatyzacyjnej. W pierwszej części pracy podano informacje ogólne dotyczące opracowania oraz opis zaprojektowanej instalacji. Kolejnym etapem są przyjęte założenia projektowe, przykłady i opisy obliczeń dla wybranych pomieszczeń oraz wymagania jakie musi spełniać instalacja. Ostatnią część stanowi zestawienie rysunków wykonanych podczas pracy oraz załączniki zawierające informacje o urządzeniach wykorzystanych w instalacji. W załącznikach znajdują się również pełne obliczenia dla całego budynku.
File
  • File: 1
    Jarosław Turlej, praca inżynierska, nr 250007.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13133

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6ff19191eb1149b78eaa1f4ce4499c86/
URN
urn:pw-repo:WUT6ff19191eb1149b78eaa1f4ce4499c86

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page