Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of bucket conveyor design with the use of 3D modeling

Michał Śliwka

Abstract

In this thesis, the project of bucket conveyor design was presented. Issues related to construction solutions of conveyors were discussed based on available sources. Types of bucket conveyors, as well as their construction and operation principle, were presented. Design assumptions were formulated, based on which the concept of the implemented structural solution was selected. 3D digital models of subassemblies and parts of the design solution for the conveyor structure were created. The selection as well as geometric and strength calculations of selected components of the bucket conveyor structure were carried out. The conveyor's load-bearing structure, buckets construction and selection of the chain were developed. The drive system of the conveyor was selected. Based on 3D models of parts and subassemblies, a spatial assembly of proposed bucket conveyor construction was made. Drawing documentation presenting the assembly of the structure was created. Based on the developed structure, final conclusions resulting from the implementation of the purpose and scope of work were formulated.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Śliwka (FCEMP) Michał Śliwka,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt konstrukcji przenośnika kubełkowego z wykorzystaniem modelowania 3D
Supervisor
Dariusz Lodwik (FCEMP/IMEn) Dariusz Lodwik,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Robert Dzierżanowski (FCEMP/IMEn) Robert Dzierżanowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Dariusz Lodwik (FCEMP/IMEn) Dariusz Lodwik,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
przenośnik kubełkowy, konstrukcja, model 3D, modelowanie
Keywords in English
bucket conveyor, design, 3D model, modeling
Abstract in Polish
W pracy zaprezentowano projekt konstrukcji przenośnika kubełkowego. Omówiono zagadnienia dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych przenośników w oparciu o dostępne źródła. Zaprezentowano rodzaje przenośników kubełkowych oraz ich budowę i zasadę funkcjonowania. Sformułowano założenia projektowe, na podstawie których dokonano wyboru koncepcji realizowanego rozwiązania konstrukcyjnego. Wykonano w technice 3D modele cyfrowe podzespołów i części rozwiązania projektowego konstrukcji przenośnika. Przeprowadzono dobór oraz obliczenia geometryczne i wytrzymałościowe wybranych podzespołów konstrukcji przenośnika kubełkowego. Opracowano konstrukcję nośną przenośnika, konstrukcje kubełków oraz dobór cięgna pociągowego. Dokonano doboru układu napędowego przenośnika. Na podstawie modeli 3D części i podzespołów, dokonano złożenia przestrzennego zaproponowanej konstrukcji przenośnika kubełkowego. Wykonano dokumentację rysunkową prezentującą złożenie konstrukcji. Na podstawie opracowanej konstrukcji, sformułowano wnioski końcowe wynikające z realizacji celu i zakresu pracy.
File
  • File: 1
    274240_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30109

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6fc64f28be7a46379ae84742d214ba57/
URN
urn:pw-repo:WUT6fc64f28be7a46379ae84742d214ba57

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page