Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development of the manufacturing process for the gaming controller model assisted by the CAD/CAM systems

Piotr Przychodzień

Abstract

The work includes designing the model and technological process of a game controller using CAD/CAM software, the object was manufactured by machining. Numerically controlled machine tools such as milling and lathe from HAAS were used during the production process. The work consists of several chapters in which the theoretical and practical stages of model formation are described. The third chapter presents the theoretical introduction, it contains the main issues related to this work, i.e. milling and turning. There you can find a way to choose the parameters, given methods of processing or materials that can be processed. There we will also find types of tools used in machining processes. The fourth chapter is devoted to numerically controlled machine tools. There you will find a historical outline and descriptions of equipment for machines. Also in this chapter you will find information about CAD / CAM systems. In chapter five we will find information about object modeling. There is a step-by-step description of how the game controller was created. Also there was a simulation of the manufacturing process, which was created using the Creo Parametric 5.0 program. Information on the construction of the control program is also included. Chapter six describes the production of an object on numerically controlled machine tools. Each of the operations performed on both the lathe and the milling machine was described. There we will find information about the method of fixing the object and the tools it was machined. In the seventh chapter, there are issues from roughness and dimensions measurements that were made after the object was manufactured. It presents the results obtained and their analysis. Chapter eight is a summary of this work and the conclusions that came about after the subject was made.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Przychodzień (FPE) Piotr Przychodzień,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Opracowanie procesu technologicznego modelu kontrolera do gier z wykorzystaniem systemów CAD/CAM
Supervisor
Robert Pierzynowski (FPE/IoMP) Robert Pierzynowski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-12-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marek Rozenek (FPE/IoMP) Marek Rozenek,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Robert Pierzynowski (FPE/IoMP) Robert Pierzynowski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: CAD/CAM, obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie, chropowatość
Keywords in English
Keywords: CAD / CAM, machining, milling, turning, roughness
Abstract in Polish
Praca zawiera zaprojektowanie modelu oraz procesu technologicznego kontrolera do gier przy pomocy zastosowania oprogramowania CAD/CAM, przedmiot został wytworzony obróbką skrawaniem. Podczas procesu wytwarzania użyte zostały obrabiarki sterowane numerycznie takie jak: frezarka oraz tokarka firmy HAAS. Praca składa się z kilku rozdziałów, w których opisano teoretyczne oraz praktyczne etapy powstawania modelu. W rozdziale trzecim przedstawiono wstęp teoretyczny, zawiera on główne zagadnienia związane z niniejszą pracą tj. frezowanie oraz toczenie. Można znaleźć tam sposób doboru parametrów, podanych sposobów obróbki czy też materiały, które można obrabiać. Znajdziemy tam również rodzaje narzędzi używane w procesach obróbczych. Rozdział czwarty poświęcony został obrabiarkom sterowanym numerycznie. Znajdziemy tam zarys historyczny oraz opisy wyposażenia maszyn. Również W tym rozdziale znajdziemy informacje o systemach CAD/CAM. W rozdziale piątym znajdziemy informacje o modelowaniu przedmiotu. Jest tam zawarty opis krok po kroku jak kontroler do gier powstawał. Również znalazła się tam symulacja procesu wytwarzania, która powstała przy pomocy programu Creo Parametric 5.0. Zawarto również informacje na temat budowy programu sterującego. Rozdział szósty opisuje wytworzenie przedmiotu na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Opisana została każda z wykonanych operacji zarówno na tokarce jak i frezarce. Znajdziemy tam informacje o sposobie mocowania przedmiotu oraz o narzędziach jakimi był skrawany. W siódmym rozdziale pojawiają się zagadnienia z pomiarów chropowatości oraz wymiarów, które zostały wykonane po wytworzeniu przedmiotu. Przedstawia on uzyskane wyniki oraz ich analizę. Rozdział ósmy to podsumowanie niniejszej pracy oraz wnioski, które nasunęły się po wytworzeniu przedmiotu.
File
  • File: 1
    praca_inzynierska_Przychodzień.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 36745

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6f6b666a3fef42f5b99821f834aaf044/
URN
urn:pw-repo:WUT6f6b666a3fef42f5b99821f834aaf044

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page