Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Duty point optimization of heating-cooling plant

Maciej Pisarczyk

Abstract

This thesis presents the approach to the problem of finding the optimal duty point of automation plant based on heating-cooling plant. The first chapter describes different stages of creating an optimization problem. The second chapter describes the heating-cooling plant. In the third chapter specifications about the duty point optimization are precised. The next two chapters define the idea of offline optimization and the process of solving the optimization task for three different cases. The sixth chapter introduces the control structure with optimization and show optimization results. The last chapter presents final thoughts, compares offline and online approach and also gives an idea for further developement.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Pisarczyk (FEIT/AK) Maciej Pisarczyk,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Optymalizacja punktu pracy obiektu sterowania na przykładzie stanowiska grzejąco-chłodzącego
Supervisor
Sebastian Plamowski (FEIT/AK) Sebastian Plamowski,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)
Study subject / specialization
, Automatyka i Robotyka (Automation and Robotics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sebastian Plamowski (FEIT/AK) Sebastian Plamowski,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Patryk Chaber (FEIT/AK) Patryk Chaber,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
stanowisko grzejąco-chłodzące, optymalizacja mocy, punkt pracy, online, offline, pattern search,
Keywords in English
heating-cooling plant, power optimization, duty point, online, offline, pattern search,
Abstract in Polish
Praca prezentuje ogólny sposób podejścia do problemu poszukiwania optymalnego punktu pracy obiektu sterowania na przykładzie stanowiska grzejąco-chłodzącego. Pierwszy rozdział składa się z opisu poszczególnych etapów tworzenia zadania optymalizacji. Rozdział drugi opisuje badany obiekt. W rozdziale trzecim precyzowane są założenia dla optymalizacji punktu pracy obiektu. Dwa kolejne rozdziały opisują ideę działania optymalizacji offline oraz proces wyznaczania punktu optymalnego. Rozdział szósty zawiera strukturę regulacji z optymalizacją oraz przedstawia wyniki eksperymentu na obiekcie. Ostatni rozdział wyciąga wnioski odnośnie optymalizacji offline oraz online, a także opis pomysłu zestawienia zalet obu podejść.
File
  • File: 1
    praca_inzynierska_pisarczyk.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31785

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT6f652c1ff1554ab2b8ace9892ddb9183/
URN
urn:pw-repo:WUT6f652c1ff1554ab2b8ace9892ddb9183

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page